Nieuws

Fosfaatrechten beperken melkveehouderij

Het wetsvoorstel fosfaatrechten is op 8 september door staatssecretaris Van Dam ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de fosfaatproductie voor de melkveehouderij. Elke veehouder krijgt te maken met afroming van rechten en zal dus moeten krimpen.

Melkveehouders krijgen vanaf januari 2017 te maken met fosfaatrechten. Ze mogen vanaf dat moment maar een beperkte hoeveelheid fosfaat produceren. Die rechten zijn gerelateerd aan het aantal koeien dat ze hielden op 2 juli 2015. De hoeveelheid fosfaat is gebaseerd op de gemiddelde melkproductie per koe en de daarop gebaseerde forfaitaire fosfaatexcretie.

Derogatie

Beperking van de fosfaatproductie is nodig, zo schrijft staatsecretaris Martijn van Dam in de aanbiedingsbrief van 8 september, om de derogatie van de nitraatrichtlijn te kunnen behouden. Nederland maakt gebruik van derogatie van de Europese nitraatrichltijn, wat betekent dat melkveehouders meer mest mogen verspreiden dan wat op basis van die richtlijn is toegestaan. Een van de voorwaarden van die derogatie is dat de fosfaatproductie het productieniveau van 2002 (172,9 miljoen kilogram) niet mag overschrijden. Omdat dat niveau nu wel wordt overschreden, wil de overheid fosfaatproductie aan banden leggen. Daarvoor is het wetsvoorstel fosfaatrechten bedoeld.

Afroming

Elke melkveehouder krijgt dus fosfaatrechten. Een ondernemer kan die rechten overdragen aan andere melkveehouders, maar dan wordt wel 10% van de rechten afgeroomd. Die afroming is nodig om de hoeveelheid geproduceerde fosfaat onder het maximumniveau van 2002 te brengen. Daarnaast krijgt elke melkveehouder vanaf 1 juli 2017 te maken met een generieke afroming. Ook biologische bedrijven en bedrijven die nog niet teveel fosfaat produceren, die nog 'latente plaatsingsruimte' hebben, worden gekort, maar deze bedrijven zullen worden gecompenseerd, schrijft Van Dam in zijn aanbiedingsbrief.

Plafond

Overigens gaat de staatssecretaris er van uit dat bij verlenging van de derogatie voor de periode van 2018-2021 het fosfaatproductieplafond kan vervallen. Mocht de Europese Commissie toch vasthouden aan dit plafond, zo schrijft hij, dan zal hij zich sterk maken dat mest die aantoonbaar buiten de Nederlandse landbouw wordt gebracht, buiten dit plafond wordt gehouden.

De Tweede en Eerste Kamer zullen zich de komende maanden over het wetsvoorstel fosfaatrechten buigen. In de loop van 2017 wordt het definitieve generieke afromingspercentage bekendgemaakt. Melkveehouders hebben dan tot begin 2018 de tijd om hun veestapel in te krimpen.

(Bron foto: Thinkstock)