Nieuws

Fosfaatreductie geslaagd

Het fosfaatreductieplan, zoals dat begin dit jaar ingevoerd is, heeft zijn effect gehad. De melkveehouderijsector heeft de fosfaatuitstoot met 4,5 miljoen kilo weten te verminderen. Het doel om onder het Europees plafond van 172,9 miljoen kilo te komen, is al gehaald.

Eind april kon staatssecretaris Martijn van Dam de Tweede Kamer via een Kamerbrief informeren dat in het eerste kwartaal van 1027 de uitstoot van fosfaat al met 4,5 mljoen kilo gereduceerd is. Van Dam baseert zich op de Monitor Fosfaatreductiepakket die begin april verscheen.  Daarmee is het doel om de uitstoot van fosfaat in 2017 weer onder het Europees plafond (172,9 miljoen kilo) te brengen, al gehaald. De staatssecretaris hoopt zo de uitzonderingspositie van Nederland op het gebied van derogatie in Europa te behouden.

Drie sporen

Het fosfaatreductieplan kent drie verschillende sporen. Zo moet het fosforgehalte in het veevoer verlaagd worden. Dit voerspoor zou kunnen zorgen voor een reductie van 1,7 miljoen kilo fosfaat. Daarnaast is er een subsidieregeling voor bedrijfsbeëindiging die moet zorgen voor een reductie van de melkveestapel met 60.000 GVE (Grootvee eenheden) en bedrijven moeten hun melkveestapel inkrimpen met in totaal 100.000 gve.

4,5 miljoen kilo

Uit de monitor blijkt dat via het voerspoor 1,1 miljoen kilo fosfaatreductie is gerealiseerd en dat de melkveestapel reeds met 90.000 gve is ingekrompen. Dat zorgde in totaal voor een reductie van 5 miljoen kilo fosfaat. Maar er waren ook tegenvallers. Zo bleek uit de Landbouwtelling 2016 dat er hogere dieraantallen waren van de andere diercategorieën dan melkvee en vrouwelijk vleesvee, en was het fosforgehalte in het ruwvoer van rundvee iets hoger. Dit zorgde voor een tegenvaller van 0,5 miljoen kilo. In totaal is er nu een reductie van 4,5 miljoen kilogram fosfaat gerealiseerd.

Veevoer

Om een gunstige uitgangspositie te komen voor de besprekingen met de Europese Commissie over een nieuwe derogatie, wil de staatssecretaris de reductiedoelstelling voor melkveehouder ophogen van 4 naar 5 miljoen kilo fosfaat, waarbij er gekeken wordt of het mogelijk is dat mengvoerbedrijven het fosforgehalte in het veevoer verder verlagen.

(Bron foto: Shutterstock)