Menu
Nieuws

Fosfaatreductie in de praktijk: minder koeien of minder jongvee?

Om onder het fosfaatplafond te komen moet de melkveesector 8,2 miljoen kilo minder fosfaat produceren. Het fosfaatreductieplan zet in op drie sporen: minder fosfaatrijk voer, premies voor bedrijfsbeëindiging en reductie van de veestapel met 160.000 gve. Welke keuzes maken melkveehouders?

false