Nieuws

Fosfaatreductie met klaver

Grasklaver levert niet alleen een eiwitrijk voer op, het kan ook helpen bij verlaging van de fosfaatuitstoot. De teelt van rode klaver is niet moeilijk, schrijft vakblad Veeteelt.

De teelt van rode klaver in combinatie met gras kan voor boeren veel voordelen opleveren, zo is te lezen in het artikel 'Teelt van eiwitrijke klaver ondersteunt fosfaatreductie'. Klaver kan, net als andere vlinderbloemigen, met hulp van wortelknobbelbacteriën stikstof uit de lucht omzetten in voor de plant opneembare stikstof. Die extra stikstof zorgt er voor dat klaver een eiwitrijk gewas is en dat de productie goed is.

Meeropbrengst

Uit het artikel blijkt dat zowel op zand- en  kleigrond een mengsel van gras en rode klaver meer opbrengt dan een monocultuur van gras. Opbrengstverschillen bedragen wel 18%. Bovendien is de teelt van gras en rode klaver relatief eenvoudig, stelt Leo Tjoonk, senior kenniscoördinator ruwvoerteelt bij Agrifirm Feed.

Fosfaat

Belangrijk is dat grasklaver qua voederwaarde ook anders is dan gras. Het gehalte aan ruw eiwit is hoger. Dat extra eiwit, ongeveer een ton per hectare, pakt gunstig uit voor de fosfaatefficiëntie binnen de KringloopWijzer van een bedrijf, zegt Tjoonk. Het eiwitrijke ruwvoer met meer eiwit maakt een hogere melkproductie per koe mogelijk waardoor er meer fosfaat wordt afgevoerd. Je kunt er ook op inspelen door mindere eiwitrijk krachtvoer te gebruiken, waardoor de aanvoer van fosfaat kleiner wordt.

Vem

Wat ook meehelpt is dat het fosforgehalte van klaver met 3,7 gram per kilo droge stof lager is dan dat van gras met gemiddeld 4 gram fosfor per kilo droge stof. Maar grasklaver is wel minder energierijk: de vem-waarde (Voeder Eenheid Melk) is wat lager. Je zult daarom moeten compenseren met energierijk voer, aldus het vakblad..

(Bron foto: Pixabay)