Nieuws

Fragmentatie leefomgeving niet goed voor wolf

De wolf heeft goed en wel haar eerste stap in Nederland gezet en wordt aangereden. Reeds vorig jaar is in een afstudeeronderzoek het belang onderstreept van oversteekplaatsen. De fragmentatie van de leefomgeving van de wolf kan zo worden verkleind.

In het afstudeeronderzoek (Engelstalig) is tevens te lezen dat het vrij waarschijnlijk is dat de wolf Nederland weer koloniseert over 5 tot 10 jaar.

In een ander onderzoek, eveneens van Alterra (Wageningen UR) – verschenen in juni 2012, wordt aangeraden om een wolvenbeschermingsplan op te stellen. Ook in dit rapport wordt de komst van de wolf voorspeld, mede op basis van waarnemingen van wolven in Duitsland in 2000.

Wolven-/mensenplan

Naar aanleiding van dit advies en in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, nu Economische Zaken, is een workshop georganiseerd. Van deze bijeenkomst waarin voorzetten zijn gedaan voor het Wolven(beschermings)plan, is een verslag gemaakt. De adviezen die door de deelnemers van de workshop worden gegeven aan de opstellers van het plan, zijn vooral gericht op communicatie, over het inrichten van wild- c.q. ecoducten is niet gesproken.

Advies: begin nu

Het meest op de behoeften van de wolf gerichte advies is om het plan te laten aansluiten bij de bredere natuurvisie (natuurwaarden, natuurbeleving) en daaraan toegevoegd: ‘Begin nu, wacht niet met uitvoeren’.

De overige adviezen lopen uiteen van ‘geef aan alle belangen een gelijkwaardige rol’ en ‘regel vooraf wat te doen bij schade’ tot ‘definieer wanneer sprake is van een ‘probleemwolf’’ en ‘zorg dat men klaar is om de aanwezigheid van wolven te kunnen vaststellen, om wolven te vangen, van een GPS-zender te voorzien, bloedmonsters te nemen (DNA-onderzoek)’.

Raszuivere wolvin

Voor laatstgenoemde kreeg de mens geen kans. Het gevonden, dode, exemplaar in een wegberm bij Luttelgeest bood onderzoekers wel de kans om het dier nader te onderzoeken. Vorige week is geconstateerd dat het een raszuivere wolvin betreft, waarschijnlijk afkomstig uit Oost-Europa.

Op de website van Alterra Wageningen UR wordt gesteld dat de opstellers van het Wolvenplan -dat in december dit jaar wordt afgerond- door deze actualiteit mogelijk zijn ingehaald.

Meer informatie

Links naar voornoemde rapporten/onderzoeken, het workshopsverslag en andere gerelateerde bronnen, zijn eveneens op de Alterra-site te vinden. Verder is er een aparte webpagina ingericht door Alterra Wageningen UR met informatie over het Wolvenbeschermingsplan.

Ook via Groen Kennisnet is meer informatie te vinden over de wolf - zie uitgebreide en beperkte zoekopdracht. Verder is veel actuele en wetenschappelijke informatie te vinden via de website ‘Wolven in Nederland’; een product van Natuurmonumenten, de Zoogdiervereniging, Ark Natuurontwikkeling en Free Nature.


(Bron foto: Pixabay)