Nieuws

Friese ganzenaanpak

De provincie Friesland wil de schade door ganzen beperken. Daarom is in 2014 een 'Fryske Guozzenoanpak' vastgesteld. Maar uit een evaluatie van 2017 blijkt dat de schade door ganzen steeds verder toeneemt. Een nieuw faunabeheerplan moet de aanpak aanscherpen.

Ganzen zorgen in Friesland voor veel schade aan landbouwgewassen. Uit een evaluatie van 'De Fryske Guozzenoanpak 2014', die in 2017 is uitgevoerd, blijkt dat de schade steeds verder toeneemt, ondanks het in 2014 ingevoerde beleid. Die schade wordt met name veroorzaakt door de populaties van de brand - en grauwe gans, die jaarlijks met zo’n 6 à 7 % groeien. 'De balans tussen enerzijds de bescherming van deze internationale populaties winterganzen en anderzijds de overlast ten gevolge van deze populaties winterganzen is zoek,' meldt de provincie in een persbericht.

Foerageergebieden

De aanpak uit 2014 houdt in dat er op verschillende plaatsen in de provincie foerageergebieden of opvangplaatsen worden ingesteld. In die foerageergebieden moeten de ganzen met rust gelaten worden. In andere gebieden worden de ganzen verjaagd. Dat de ganzen het zo goed doen in Friesland, komt door de specifieke omstandigheden. Er is veel open water waar ganzen kunnen slapen, en veel weiland dat is ingezaaid met eiwitrijk grasland. Friesland is daarmee voor winterganzen een belangnrijk overwinteringsgebied.

Schade beperken

In het nieuwe Faunabeheerplan Winterganzen 2017-2020 wil de provincie de schade verder beperken door verjagen of gericht afschot buiten de foerageergebieden. Doel is de vraatschade door met name winterganzen jaarlijks te verlagen met 5 tot
10%. De provincie wil zo komen tot een maatschappelijk geaccepteerde schadehoogte.

Oostvaardersplassen

Ook in de Oostvaardersplassen vind je veel ganzen. Naast de grote herbivoren als koniks, heckrunderen en edelherten, spelen die ganzen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de vegetatie in dit natuurgebied. In Vakblad VBNL beschrijft in het artikel 'Ganzen belangrijk voor divers landschap' wat de invloed kan zijn van ganzen in meerjarige ontwikkeling van de vegetatie. Het vakblad verwijst daarbij naar een modelstudie die is uitgevoerd over een over een periode van meer dan een eeuw.

(Bron foto: Pixabay)