Nieuws

Fruit op het plein met Fruits4Schools

Door fruitbomen op een vergroend schoolplein te planten, maken kinderen op jonge leeftijd kennis met fruit en gezond eten. In Amsterdam zijn de eerste fruitbomen geplant en volgen kinderen een educatief programma.

Als sinds 2012 zijn onderzoekers van Wageningen UR PPO Fruit met vrijwilligers in Amsterdam Oost actief om het programma Fruits4Schools vorm te geven. Met dat programma willen de initiatiefnemers dat kinderen kennis maken met groen en gezond voedsel door fruitbomen te planten op het schoolplein en tegelijkertijd een educatief programma aan te bieden. 10 basisscholen hebben interesse getoond in dat programma, op 5 schoolpleinen zijn fruitbomen geplant en de eerste leerlingen hebben een aangepast lesprogramma gehad. Het project trekt aandacht. Vakblad Stad+Groen besteedt er daarom aandacht aan in een artikel 'Fruit4Schools: het vergroenen van schoolpleinen, waarbij fruitbomen centraal staan'.

Gezonde leefstijl

Het project heeft verschillende doelen. De onderzoekers van Wageningen UR willen een fruitteeltsysteem ontwikkelen dat makkelijk ingepast kan worden op schoolpleinen. Daarnaast willen de projectdeelnemers dat kinderen kennismaken met gezonde voeding. Het project kan zo bijdragen aan een gezonde leefstijl. En de fruitbomen op het plein kunnen ook bijdragen aan het welbevinden van de bewoners in de omgeving van de school.

Deelname aan het project is niet vrijblijvend voor een school. De school moet bijvoorbeeld zorgen dat de bomen op lange termijn beheerd worden. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze het speciaal ontwikkeld lesmateriaal gebruiken. Eigen docenten kunnen lessen verzorgen, maar ze kunnen ook NME-docenten inschakelen.

Lesprogramma

In opdracht van Fruits4Schools heeft Anmec, een Amsterdamse organisatie die werkt aan een duurzame stad, voor basisscholen lespakketten ontwikkeld op drie niveaus: voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Het programma bestaat uit een cyclus van 6 lessen. Scholen kunnen zelf kiezen hoe ze die cyclus in het opleidingsprogramma aanbieden.

(Bron foto: Thinkstock)