Nieuws

Fruitteeltinnovatie: van drone tot fruitpers

Een drone die bacterievuur bestrijdt en een prijswinnende fruitpers voor valorisatie van reststromen: technieken die aan bod komen in het dossier Innovatie in de fruitteelt van vakblad Management & Techniek.

Het dossier opent met een interview met twee personen die betrokken zijn bij de organisatie van de driejaarlijkse Werktuigendagen in het Vlaamse Sint-Truiden. Het in mei jongstleden gehouden evenement is een product van samenwerking tussen de plaatselijke tuinbouwschool en fruittelers. In het verlengde van de insteek van de Werktuigendagen belicht het dossier Innovatie in de fruitteelt met name technieken met focus op automatisering en digitalisering.

Informatica

Thema's die aan de orde komen in het dossier zijn computergestuurde dosering van gewasbeschermingsmiddelen, automatisch verpakken voor transport en koeltechnieken. Ook de wijze waarop de sector communiceert komt aan bod: 'De mensen vragen niet meer om informatie op te sturen. Ze vragen om die door te mailen, en het kan goed zijn dat je tien minuten nadien al hun inschrijving binnenkrijgt via dezelfde weg. Je kan informatica niet meer wegdenken in de wereld, ook niet in de fruitteelt'.

Fruitpers en traceerbaarheid

In een afzonderlijk artikel wordt dieper ingegaan op de reeds genoemde fruitpers. Deze is gebaseerd op het werk van een doctoraatsstudent en werd vorig jaar door het Vlaamse Fruitteeltnieuws bekroond tot 'Idee van het jaar'. In het kort komt het erop neer dat de pers 'gezondheidsbevorderende componenten maximaal behoudt'. Een ander artikel in het dossier geeft achtergrondinformatie over een computerprogramma waarmee fruittelers hun producten kunnen sorteren, traceren en factureren.


(Bron foto: Pixabay)