Nieuws

Fundamentfokkerij voor Fries roodbont vee?

Bestaande stadscentra hebben weinig ruimte voor groen en in Nederland lijkt iedere vierkante meter een bestemming te hebben. Maar als je daken en gevels meerekent is er veel meer ruimte beschikbaar. Er is dus toekomst voor bomen boven het maaiveld, maar welke bomen zijn hiervoor geschikt?

Op dit moment worden er jaarlijks maar 60 raszuivere Friese roodbonte kalveren geboren verspreid over een groot aantal bedrijven. De verwantschap tussen de dieren en de inteelt is te hoog. Ook is het lastig om stambomen over meerdere generaties op te stellen. De mogelijkheden om fundamentfokkerij toe te passen zijn kleiner dan bij het Fries Hollandse ras. Er is geadviseerd om in de toekomst een breed palet van stieren in te zetten in nauwe samenwerking met de genenbank van het CGN.


(Bron foto: Kor Oldenbroek)