Project

Gebiedspilots als basis voor landelijk doelbereik

Zonsopkomst Gelderland- Ben Paul via Pixabay
Bron foto: Ben Paul, Pixabay (Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk)
Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Natuurbeleid, biodiversiteit
  • Projectregeling
    MMIP Landnatuur
Meer informatie
In dit project wordt onderzocht in welke mate de huidige inspanningen om natuur te herstellen in de Natura 2000-gebieden uiteindelijk leiden tot een landelijk gunstige staat van instandhouding van alle habitattypen en soorten in Nederland. Dit gebeurt aan de hand van gebiedspilots voor clusters van soorten en habitattypen.

De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research.

Publicaties

Links

(1)