Nieuws

Gebreksziekten in de beeldenbank

De Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden is uitgebreid met een nieuwe categorie: gebreksziekten in boomkwekerijgewassen.

Een tekort aan kalium tot kleinere planten. De randen van bladeren kleuren geel, later bruin, de zogenaamde ‘randjesziekte’. Ziekteverschijnselen die veroorzaakt worden door een tekort aan voedingsstoffen lijken soms verwarrend veel op ziektes die door ziekteverwekkers worden veroorzaakt. Een juiste diagnose van de oorzaak is belangrijk om goede maatregelen te nemen.

De beeldenbank gewasbescherming is daarom uitgebreid met beelden van gebreksziekten bij de belangrijke gewasgroepen in de boomkwekerij: Ericaceae, coniferen en loofhoutgewassen. Van tien verschillende voedingselementen vind je beschrijvingen en beelden van gebreksverschijnselen, algemene informatie en maatregelen om de problemen te voorkomen.

De beeldenbank is gratis toegankelijk voor iedereen op datbank.groenkennisnet.nl Onder het kopje Gebreksziekten vind je beschrijvingen en 99 schadebeelden veroorzaakt door nutriëntengebrek. Je kunt zoeken op voedingsstof en op gewasgroep.

De beeldenbank biedt verder foto’s van méér dan 800 ziekten, plagen en onkruiden met de Nederlandse en Latijnse naam en de gewassen waarin de aantasting voorkomt. Daarnaast is er een duidelijke omschrijving van de symptomen, de levenswijze en de bestrijdingsmaatregelen die beschikbaar zijn.

De beeldenbank is tot stand gekomen vanuit diverse onderwijsprojecten (Wellantcollege en AOC Oost) in samenwerking met het praktijkonderzoek (PPO, Wageningen UR). Groen Kennisnet heeft er voor gezorgd dat de beeldenbank gratis beschikbaar is voor een breed publiek. Met behulp van WURKS subsidie van het Ministerie van EL&I is de beeldenbank afgelopen jaar uitgebreid met quarantaine organismen en herbicideschadebeelden. Komend jaar zal de beeldenbank verder worden uitgebreid met natuurlijke vijanden.


(Bron foto: Pixabay)