Nieuws

Gebruik illegaal middel sierteelt 'onacceptabel'

Greenpeace liet 69 monsters van bloeiende sierplanten uit tuincentra testen op zo’n 400 bestrijdingsmiddelen. Op 68 monsters zijn middelen -waarvan sommige verboden- gevonden. Staatssecretaris Sharon Dijksma acht dit illegale gebruik 'volstrekt onwenselijk en niet acceptabel'.

Dijksma (Economische Zaken) schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer met het onderwerp ‘Verzoek om reactie op het Greenpeace-rapport 'Gifplanten in het tuincentrum'. Zij verwijst naar het rapport ‘Gifplanten in het tuincentrum – Over bloemetjes en bijtjes’.

Uitzonderingen per gewas

Dijksma plaatst in haar brief wel kanttekeningen. Zo zegt zij dat het aantreffen van residuen niet direct impliceert dat er ook sprake is van illegaal gebruik. Zo kan een siergewas zijn opgeslagen in een ruimte waar eerder graan lag en waarvoor andere regels gelden betreffende gewasbehandeling. In het rapport worden aardappels genoemd als ‘uitzonderingsgewas’. Bijen halen daar geen voedsel vandaan, ‘maar hommels wel’. Volgens de onderzoekers worden hommels zo vogelvrij verklaard en houdt deze uitzondering geen rekening met waterorganismen, insecten en vogels.

In grond, water en plant

De auteurs stellen dat gif niet verdwijnt. Ze leggen uit dat bijen en hommels gifstoffen tot zich nemen door het sap van zwetende planten (guttatiewater) te nuttigen die zelf, bijvoorbeeld, bevuild oppervlaktewater drinken. Daarnaast trekt het middel door de hele plant, van wortel tot blaadje en nectar tot stuifmeel. Verder wordt stilgestaan bij gewasbehandelingsmethoden die telers toepassen, zoals: bloembollen in een pesticidendompelbad, pesticiden via druppelwater in de grond werken, aanbrengen gifcoating om zaadjes.

Bijvriendelijke sierplant?

In het rapport wordt per tuincentrumketen (Boerenbond/Welkoop, Groenrijk, Intratuin) aangegeven hoeveel residuen zijn aangetroffen. Op de 69 monsters van bollen en planten zijn 505 residuen gevonden, waarvan 113 in de categorie ‘hoge acute giftigheid voor bijen’ en 14 in de categorie ‘niet toegelaten in Nederland’. Ook per onderzochte plantensoort is terug te vinden hoeveel residuen zijn aangetroffen. De onderzochte planten zijn ‘geselecteerd op aantrekkelijkheid voor bijen’. In de conclusies staat: ‘Mensen die vol goede bedoelingen ‘bijvriendelijke’ planten in hun tuin zetten, helpen zo onwetend mee aan de bijensterfte’.

Bijenbeschermingsplan, verbod en handhaving

De onderzoekers doen diverse aanbevelingen, zo zou een aantal werkzame stoffen direct verboden moeten worden. Andere aanbevelingen zijn dat EU-lidstaten een bijenbeschermingsplan moeten opstellen, de overheid een bestrijdingsmiddelenvrije sier- en boomteelt moet stimuleren en dat handhaving in de sierteelt beter moet en gebruiksgegevens openbaar gemaakt moeten worden. In haar brief reageert Dijksma op deze aanbevelingen.


(Bron foto: Pixabay)