Nieuws

Gebruik van genetische bronnen: herziene Leidraad voor EU ABS Verordening

Op de uitwisseling en het gebruik van genetische bronnen zijn internationale regels van toepassing. Nalevingsverplichtingen voor gebruikers in de EU zijn vastgelegd in de EU ABS (Access and Benefit-Sharing) Verordening. Begin dit jaar is een herziene EU Leidraad gepubliceerd die meer informatie geeft over het toepassingsgebied van deze Verordening en de verplichtingen voor gebruikers van genetische bronnen.

Internationale ABS-regels

In het Nagoya Protocol zijn regels afgesproken over de uitwisseling en het gebruik van genetische bronnen (Access and Benefit-Sharing, ABS). Landen kunnen regels vaststellen voor de toegang tot hun genetische bronnen en verdeling van voordelen uit het gebruik ervan. Daarnaast moeten landen controleren of gebruikers van genetische bronnen in die landen zich houden aan de toegangsmaatregelen. In de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014) zijn de nalevingsverplichtingen voor gebruikers van genetische bronnen binnen de EU vastgelegd.

De EU Leidraad

Ter aanvulling op de EU ABS Verordening heeft de Europese Commissie in 2016 een Leidraad gepubliceerd die informatie geeft over het toepassingsgebied van de Verordening (wanneer hebt u er mee te maken en wat wordt gezien als ‘gebruik’?), de verplichtingen van gebruikers (wat moet u doen?), zorgvuldigheidsverklaringen (wanneer moet u een zorgvuldigheidsverklaring indienen?), en een aantal sectorspecifieke vraagstukken (met name gericht op gezondheid, en op voedsel en landbouw).

De herziene EU Leidraad

Om nog beter te verduidelijken wanneer een activiteit met genetische bronnen binnen het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening valt, heeft de Europese Commissie in januari 2021 een herziene Leidraad gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen in nauw overleg met belanghebbenden uit verschillende sectoren en ABS-experts uit de EU-lidstaten.

De herziene Leidraad geeft meer gedetailleerde informatie en een groot aantal praktische voorbeelden m.b.t. het toepassingsgebied en de verplichtingen voor gebruikers. Bovendien bevat het specifieke richtlijnen over wat onder gebruik moet worden verstaan (en dus wanneer een activiteit met genetische bronnen binnen het toepassingsgebied van de Verordening kan vallen). Hierbij wordt de logica van de waardeketen zo nauw mogelijk gevolgd, van verwerving van genetische bronnen, via opslag, collectiebeheer, identificatie en karakterisering tot de ontwikkeling van producten, het testen en het op de markt brengen ervan.

Onderwerpen die nader toegelicht worden in de herziene Leidraad zijn onder andere kweken en vermeerdering, veredeling en fokkerij, commerciële plantenrassen, pathogenen, taxonomische identificatie, derivaten en toetsings- en referentiehulpmiddelen.

Meer informatie?

Meer informatie over de herziene Leidraad vindt u in het artikel ‘Herziene EU Leidraad officieel gepubliceerd’ van het ABS-Loket Nederland. Hierin wordt meer verteld over de Leidraad en de inhoud van het herziene document. In de nieuwsbrief van het ABS-Loket Nederland wordt in de meest recente editie nader ingegaan op een aantal onderwerpen uit de herziene Leidraad. In de komende edities zullen meer onderwerpen worden behandeld. Heeft u vragen over de herziene Leidraad of het gebruik van genetische bronnen? Neem dan contact op met het ABS-Loket.

Foto: Italo Melo.