Nieuws

Gebruikers positief over investering in bodemkwaliteit

Schep in de bodem - Goumbik via Pixabay
Bron foto: Goumbik, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
 • Onderwerp
  bodemkwaliteit, duurzaam bodembeheer
 • Interessant voor
  akkerbouwers, tuinders, melkveehouders
Bekijk de bronnen
Telers en adviseurs hebben het Bodem Kwaliteits Plan (BKP) positief beoordeeld. Het plan geeft telers advies over het verbeteren van hun bodem. De belangrijkste evaluatiepunten voor het BKP zelf staan in het op Crkls gepubliceerde onderzoek 'Evaluatie van concept en systematiek van het Bodem Kwaliteits Plan'.
In samenwerking met

Doel van het BKP is het geven van een integraal advies aan telers over het verbeteren van hun bodem. Dit betekent dat de fysische, chemische en biologische aspecten worden beoordeeld en een passend advies wordt gegeven. De aanpak richt zich op individuele percelen, waarbij specifiek wordt ingegaan op één of meerdere vragen van de teler zelf.

Conclusies

 • Het BKP biedt de mogelijkheid om bodemgezondheid integraal te benaderen.
 • Het BKP voorkomt tegenstrijdigheden in adviezen over bodemmaatregelen.
 • Telers en adviseurs vinden het invullen van het huidige BKP veel werk en daardoor duur.
 • Gebruik van data die al zijn ingevoerd in bijvoorbeeld een teeltmanagementsysteem kunnen dit verbeteren.
 • Het BKP wordt grotendeels positief beoordeeld door zowel opstellers (adviseurs) als eindgebruikers (telers).

Samenvatting

Voordelen
Het grootste voordeel van het BKP is dat adviezen voor het verbeteren van bijvoorbeeld fysische eigenschappen van de grond worden afgewogen tegen het verbeteren van biologische. Zo wordt voorkomen dat tegenstrijdige adviezen worden opgesteld. Een voorbeeld van een mogelijk tegenstrijdig advies is om de organische stof opbouw te verhogen door een aanpassing van het bouwplan. Dit zorgt voor een betere structuur (fysisch), maar ook voor een hogere aaltjesdruk (biologisch).

Beoordeling
Zowel telers als adviseurs zijn enthousiast over het BKP. Voornaamste pluspunten zijn de handvatten om aan de slag te gaan met het verbeteren van de bodem. Ook de mogelijkheid om een specifiek probleem aan te dragen is positief. Met name bij complexe vraagstukken biedt de opzet houvast voor adviseurs.

Verbeterpunten
Door de integrale aanpak en het omvangrijke eindrapport kan deze aanpak telers afschrikken, vooral bij kleinere vraagstukken. Daarom is een bondige samenvatting met een duidelijk plan van aanpak een belangrijk aandachtspunt.

Ook moet in sommige gevallen data die al eens is opgegeven in een ander systeem nogmaals door telers of adviseurs worden ingevoerd. Door een koppeling met deze bronnen kan dit worden verbeterd.

  Wat is Crkls?

  Crkls (spreek uit als cirkels) is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.
  Groen Kennisnet is onderdeel van de stuurgroep Crkls en heeft nauw contact met de redactie van Crkls.

  Bronnen

  (2)