Nieuws

Gecoupeerde staart bij paarden nog niet uit beeld

In Nederland geldt een verbod op het couperen van staarten bij paarden. Paarden die legaal in het buitenland zijn gecoupeerd, mogen echter nog steeds in Nederland worden tentoongesteld. SP lid van Gerwen vindt dat hier een einde aan moet komen en stelde hier vragen over in de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken geeft in een reactie op deze vragen aan dat het couperen uit het oogpunt van dierenwelzijn niet gewenst is en vindt dat het tentoonstellingsverbod uit Europeesrechtelijk perspectief bezien wel degelijk gerechtvaardigd kan worden. Tevens geeft hij aan dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) haar handhavingsinzet richt op het vergaren van bewijslast bij verdenkingen van illegaal couperen van staarten, uitgevoerd in Nederland of in een andere EU-lidstaat waar dit eveneens verboden is.

Couperen verboden in Nederland

Van Gerven (SP) vindt het onbegrijpelijk dat bij de in januari gehouden hengstenkeuring van de Koninklijke Vereniging 'Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger' (KVTH) bijna alleen maar paarden met gecoupeerde staarten meedoen, terwijl couperen sinds 2001 verboden is. Van Dam geeft aan dat het couperen van dieren (staarten, oren) sinds 2001 een verboden lichamelijke ingreep in Nederland is, tenzij de ingreep uit medische noodzaak wordt verricht. Ook verboden is de toelating tot een tentoonstelling of een keuring van dieren (als ook het deelnemen aan of toelaten tot wedstrijden van dieren) waarbij een verboden lichamelijke ingreep is verricht. Volgens een uitspraak uit 2002 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) evenwel, is de reikwijdte van het tentoonstellingsverbod beperkt. Indien een dier legaal in het buitenland is gecoupeerd, mag het volgens de uitspraak toch in Nederland worden tentoongesteld.

Hengstenkeuring KVTH

Van Dam betreurt het dat de KVTH aangeeft paarden met gecoupeerde staarten niet uit te willen sluiten van keuringen. Het tonen van gecoupeerde dieren op tentoonstellingen of keuringen, zeker als dergelijke dieren in de prijzen vallen, stimuleert het couperen van dieren. Het kan er toe leiden dat dieren illegaal in Nederland worden gecoupeerd of dat houders dieren laten couperen in landen waar couperen niet verboden is. Gelet hierop is Van Dam van plan de komende periode bestuursrechtelijk te gaan handhaven op het tentoonstellingsverbod. De verwachting is dat het tentoonstellingsverbod dan op termijn opnieuw bij de rechter aan de orde komt. Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat er niet succesvol tot strafrechtelijke vervolging kan worden overgegaan in de gevallen waarop de genoemde uitspraak van het CBb van toepassing is.

Effectiever handhaven verbod

De staatssecretaris zal onderzoeken op welke wijze het verbod effectiever kan worden gehandhaafd. De NVWA voert nu geen specifieke inspecties uit op het verbod op het couperen van staarten bij paarden. Wel voert de NVWA welzijnscontroles of inspecties uit naar aanleiding van meldingen, en kunnen mogelijke overtredingen van dit verbod in beeld komen. In de afgelopen twee jaar heeft de NVWA een proces-verbaal en een waarschuwing gegeven. De inzet van de NVWA richt zich ook op het aantonen van fraude met documenten in lidstaten waar couperen nog wel is toegestaan. In sommige landen, waaronder Frankrijk, is het couperen een toegestane handeling. Dit is bijzonder complex en tijdrovend, aldus Van Dam.

(Bron foto: Brabants Trekpaard_Wikimedia)