Nieuws

Gedrag bij Salmonella-uitbraak onderzocht

Bij de grote Salmonella-uitbraak in 2012 door gerookte zalm, volgde lang niet iedereen de aanbevolen maatregelen op. Het RIVM onderzocht de kennis van burgers en hun (informatiezoek)gedrag tijdens de uitbraak.

Het publiek ziet Salmonella als een ernstige infectie, maar de geadviseerde maatregelen werden niet zo goed nagevolgd tijdens de uitbraak in 2012. Zo controleerde slechts een derde van de mensen of ze zalm in huis hadden en werd de keukenhygiëne nauwelijks verbeterd. Dat komt uit een onderzoek onder ruim 1000 volwassenen, dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet uitvoeren na de uitbraak van Salmonella door het eten van gerookte zalm in 2012.

Wat weet men

In het onderzoek werd gevraagd naar de perceptie, kennis, preventieve gedrag en het informatie zoekgedrag tijdens de uitbraak. De meeste respondenten wisten redelijk veel over Salmonella-infecties. Relatief onbekend waren de meest voorkomende besmettingsbronnen, namelijk kip, rauwe groenten en fruit (dat wist 39%). Ook de korte incubatietijd was bij een minderheid bekend.

Informeren

De onderzoekers adviseren gezondheidsorganisaties vooral massamedia zoals televisie, radio en kranten te gebruiken om het publiek te informeren over een uitbraak en te overtuigen om maatregelen te nemen. Pas wanneer mensen actief op zoek gaan naar informatie, staat internet bovenaan als medium. Wikipedia lijkt daarbij een veelbelovend kanaal om kennis over te dragen over Salmonella, concludeert het RIVM. Wel zou onderzocht moeten worden hoe compleet de informatie op Wikipedia over Salmonella is en hoe deze informatie gewaardeerd wordt door het publiek.


(Bron foto: Pixabay)

Links