Nieuws

Gedrag platvis in beeld

De videobeelden die in het project 'Platvis in beeld' zijn gemaakt, laten zien dat de tong wat sterker is dan andere platvissoorten. Deze soort is in staat om tegen de stroming in te zwemmen. Die kennis biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een selectiever visnet.

Voor vissers geldt sinds januari 2016 de aanlandplicht. Die aanlandplicht houdt in dat vissers ondermaatse vis of over-quota vis niet meer overboord mogen gooien, maar aan land moten brengen. Om die hoeveelheid ondermaatse vis te beperken, zijn vissers in samenwerking met onderzoekers op zoek gegaan om selectiever te vissen. Er zijn diverse projecten geweest, maar die hebben nog niet geleid tot een praktische toepassing. Om het gedrag van platvissen in netten beter in beeld te krijgen, zijn onderzoekers van Wageningen Marine Research gestart met het project 'Platvis in beeld'.

Filmopnamen

In een pulsnet zijn filmopnamen gemaakt van het gedrag van verschillende vissoorten. Het idee is dat je zo nieuwe kennis opdoet die de ontwikkeling van een selectiever visnet verder helpt, waarbij met name gekeken wordt naar de tongvisserij. De beelden zijn gemaakt aan boord van twee pulskotters en zijn nu voor iedereen beschikbaar op de webpagina van het project 'Platvis in Beeld'.

Zwemcapaciteit

Het onderzoeksrapport 'Platvis in beeld' meldt dat de waterstroom een belangrijke invloed heeft op het gedrag van de vissen in het net. De meeste platvissen hebben te weinig zwemcapaciteit om te zoeken naar een ontsnappingsmogelijkheid, maar de tong blijkt als soort wat sterker. Deze platvissoort heeft een wat grotere zwemcapaciteit en is in staat om tegen de stroming in te zwemmen. Die kennis biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een selectiever visnet.

(Bron foto: Shutterstock)