Nieuws

Gedragscode beschermde flora en fauna vernieuwd

Hoveniers en groenbeheerders kunnen bij hun werk beschermde soorten planten en dieren verstoren. Zonder ontheffing is dit echter verboden. De herziene gedragscode geeft ondernemers meer houvast.

Veel zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten worden in Nederland beschermd door de Flora- en Faunawet. Die wet bepaalt dat je deze soorten met rust moet laten en niet mag vernielen of verstoren.

Dat kan lastig zijn voor groenbeheerders die bij hun werk onverhoopt een beschermde soort kunnen tegenkomen. Zoals op de website van de VHG wordt gezegd: wat doet u als u een terrein moet omspitten en u treft er de Brede rietorchis aan? Of er blijkt een kolonie oeverzwaluwen te nestelen in de hoop rivierzand die u enige maanden geleden liet storten?

Misdrijf

Zoals ondernemer Van der Werf in een artikel in het tijdschrift Stad+Groen aangeeft, is het overtreden van de Flora- en faunawet een misdrijf: "Een verrader slaapt nooit en als je zo’n sloot onterecht uitbaggert, loop je kans dat de politie je op komt halen." Om groenbeheerders te helpen bij het nemen van de juiste maatregelen als zij een beschermde soort tegenkomen, zijn twee gedragscodes Flora- en faunawet ontwikkeld in opdracht van branchevereniging VHG en Stadswerk. Een is bedoeld voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en de andere voor bestendig beheer en onderhoud. De laatste is pas herzien.

Stappenplan

De gedragscode is bedoeld om ondernemers zo efficiënt mogelijk hun werk te laten doen en daarbij toch op de goede manier rekening te houden met flora en fauna. Kern hiervan is het maken van een plan van aanpak. Daarin moet staan welke maatregelen wanneer worden genomen om de aangetroffen soorten te beschermen.

Om het werken met de gedragscode makkelijker te maken, hebben ondernemers in het groen onder andere de website Gedragscodegroen.nl opgezet, waar je in vijf stappen een plan van aanpak kunt samenstellen dat voldoet aan de flora- en faunawetgeving.

Stadswerk organiseert op vrijdag 31 oktober samen met VHG, Eco Consult en IPC Groene Ruimte in Leiden voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe gedragscode Flora- en Faunawet.


(Bron foto: xx)