Nieuws

Gedragscode en alternatieven voor invasieven

Invasieve planten zijn exotische plantensoorten die buiten hun oorsprongsgebied zijn geïntroduceerd en die vervolgens de inheemse flora en fauna verdringen en daarmee veel schade veroorzaken.

Zowel in Europa als in de rest van de wereld wordt de introductie en de verspreiding van invasieve uitheemse planten gezien als één van de grootste ecologische bedreigingen van deze eeuw. De exoten zorgen voor verlies aan biodiversiteit, degradatie van ecosystemen en sommige soorten veroorzaken zelfs problemen voor de volksgezondheid. Voorbeelden van de laatste groep zijn de reuzenberenklauw, waarvan het sap brandwonden kan veroorzaken, en de Ambrosia, waarvan het stuifmeel extreem allergeen werkt.

Beter voorkomen

Het bestrijden van deze planten als ze zich al verspreid hebben, is extreem moeilijk en vraagt vaak om extreme en daardoor dure maatregelen. Alleen al in Europa moeten terreinbeheerders tientallen miljoenen euro's besteden aan het verwijderen van woekeraars als Japanse Duizendknoop en Amerikaanse vogelkers.

Daarom heeft het Alterias-project in België zich vooral gericht op het zoveel mogelijk voorkomen dat de invasieve planten worden gebruikt door hoveniers en tuinliefhebbers, om daarmee de gevaren van introductie en verspreiding in het wild te verkleinen.

Gedragscode

Dit is namelijk de meest voorkomende oorzaak voor de verspreiding van invasieve planten op het land, maar ook in het water. Veel van de invasieve planten zijn oorspronkelijk sierplanten voor tuinen. Eenmaal aangeplant kunnen deze planten ontsnappen uit tuinen, parken, plantenkwekerijen of botanische tuinen. Het is daarom nodig om professionele groenvoorzieners en tuinliefhebbers te informeren over de risico’s die invasieve planten inhouden.

Daarom is in het kader van het project Alterias in samenspraak met de sierteeltsector een Gedragscode opgesteld en biedt de website van de organisatie zowel voor professionals als liefhebbers lijsten van invasieve soorten en goede (inheemse) alternatieven.


(Japanse Duizendknoop, Bron foto: Wikimedia)