Nieuws

Gedragscode soortenbescherming bosbeheer 2022

Bos
Bron foto: Freek Frederix, Loofbos (Shutterstock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Gedragscode bosbeheer
  • Interessant voor
    Bosbeheerders
Bekijk de bronnen
De gedragscode soortenbescherming bosbeheer bevat gedragsregels voor de omgang met beschermde soorten tijdens uitvoering van bosbeheerwerkzaamheden.

Door te werken volgens de systematiek van de gedragscode hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag en geldt een vrijstelling van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. In dit webinar van VBNE (Vereniging van bos- en Natuureigenaren) hoor je meer over deze nieuwe gedragscode:

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Webinar nieuwe gedragscode soortenbescherming bosbeheer

Bron: VBNE

Soortenbescherming

De gedragscode is opgesteld met medewerking van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Federatie Particulier Grondbezit, Rijksvastgoedbedrijf, Natuurnetwerk Gemeenten en de Unie van Bosgroepen. In de gedragscode lees je welke werkzaamheden onder de gedragscode vallen en welke maatregelen je dient te treffen.