Nieuws

Gedragscode voor bescherming dieren bij renovatie

Vanaf begin dit jaar gaan bouwers aan de slag met de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren. Bij renovatie wordt rekening gehouden met verschillende dieren door nestkasten te plaatsen. In september vorig jaar tekende de zoogdiervereniging nog bezwaar aan omdat de gedragscode niet zorgvuldig genoeg is.

De Gedragscode Natuurinclusief Renoveren, die op 18 december door landbouwminister Carola Schouten is goedgekeurd, bevat gedetailleerde afspraken over hoe je bij renovatie en nieuwbouw diersoorten kunt beschermen. Dat doe je door nestkasten te plaatsen of bij de aanwezigheid van dieren zorgvuldig te handelen. In de gedragscode staan beschrijvingen van werkwijzen of de maatvoering en plaatsing van nestkasten.

Renovatie

Bedoeling is dat die gedragscode gehanteerd wordt bij alle woningen die een energieneutrale renovatie ondergaan met het NOM-keurmerk (Nul op de Meter-keurmerk) zoals dat binnen het project Stroomversnelling wordt uitgevoerd. Het streven van de overheid is dat in deze kabinetsperiode 50.000 woningen per jaar worden gerenoveerd. Later worden het er 200.000 per jaar. Doel is dat alle 7 miljoen woningen in Nederland in 2050 energieneutraal zijn.

Vleermuizen

De gedragscode is samen met het ministerie van LNV ontwikkeld door verschillende partijen zoals BAM, Vogelbescherming Nederland en Gierzwaluwenbescherming. Ook de zoogdiervereniging liet al eerder weten het belang van de gedragscode in te zien, maar vond dat de code op een aantal punten niet zorgvuldig genoeg was. Met name over de vleermuizen maakt de vereniging zich zorgen.

Zienswijze

De vereniging liet in september in een zienswijze weten dat de code te weinig gebaseerd is op kennis van verschillende soorten. De maatregelen sluiten niet goed op elkaar aan, vindt de vereniging. Wat voor de ene vleermuissoort goed is kan voor de andere vleermuis averechts werken. Het probleem is dat er er nog kennislacunes zijn. Van veel maatregelen is nog niet aangetoond dat ze effectief zijn, schrijft de vereniging in een bericht op NatureToday. Het risico bestaat dat populaties van vleermuissoorten zullen afnemen of dat we zelfs soorten zullen verliezen.

Monitoring

De zoogdiervereniging benadrukt dat de gedragscode ook kansen biedt om door goede monitoren kennis op te bouwen. In de gedragscode zoals die in december is goedgekeerd zijn ook afspraken gemaakt over onafhankelijke monitoring. Het lerende kennisplatform Natuurinclusief Renoveren zal de praktijkervaringen en monitoringresultaten benutten om lessen te trekken. Op basis daarvan wordt de aanpak steeds verbeterd en de gedragscode aangescherpt.

(Foto vleermuis: Bron Pixabay)