Nieuws

Gedragsconsult voor honden door mbo-leerlingen

Leerlingen van de Dier-opleidingen van Helicon MBO Velp volgden de afgelopen periode lessen over gedragsproblemen bij honden. De leerlingen brachten hun kennis gelijk in praktijk bij honden uit de regio.

Via Facebook en de website werd door docent Lize een oproep gedaan of mensen uit de omgeving hun hond ter beschikking wilden stellen. Er werd gezocht naar honden die achter fietsers aan rennen, demente of
angstige honden en honden met agressief gedrag. Hier werd volop op gereageerd!

Tijdens het gedragsconsult eind januari brachten leerlingen de theorie in de praktijk. Ze stelden vragen aan de eigenaar, observeerden het gedrag van de hond en bepaalden de mogelijke oorzaak van het probleem. Het consult werd afgesloten met een advies, waar de leerlingen op beoordeeld werden.

Al met al een mooi voorbeeld van theorie en praktijk in de regio samenbrengen!(Bron foto: Helicon MBO Velp)

Publicaties

(1)

Links

(2)