Nieuws

‘Geef groen stevige plek in gemeenteprogramma’

In Vitale Groene Stad meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat groen een stevige plek moet krijgen in collegeprogramma’s van gemeenten. In het blad verder aandacht voor groen-stedelijke opleidingen, de groenvisie van Amstelveen en de economische meerwaarde van groenbeleving.

Laatstgenoemde is een van de redenen waarom de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een lans breekt voor de herwaardering van groen door gemeenten. Dit deed zij ook in het pamflet ‘Groen Verbindt’ dat na de gemeenteraadsverkiezingen, maart jongstleden, verscheen.

Van activatie tot zorg

In het artikel in tijdschrift Vitale Groene Stad (nr 1, 2014) worden grofweg 5 redenen genoemd waarom groen een stevige plek zou moeten krijgen in de collegeprogramma’s: groen activeert, groen verdient, groen ademt, groen trekt aan, groen zorgt. Per reden wordt een praktijkvoorbeeld gegeven. Denk, bij groen activeert, aan een ‘voedseltuin’ in Rotterdam welke wordt onderhouden door mensen die moeite hebben om een reguliere baan te vinden.

Groene rijksmonumenten Amstelveen

De ene gemeente zet, van oudsher, steviger in op groen dan andere gemeenten. Amstelveen is een voorbeeld. In een artikel over deze gemeente is te lezen hoe twee parken de status ‘rijksmonument’ kregen, op welke pijlers het groenbeleid berust, hoe zij kennis over groen in huis houdt, enzovoorts. Vitale Groene Stad: ‘De gemeente Amstelveen werkt al 100 jaar lang aan groen. Het werd aan het eind van de jaren ‘20 al ingezet om jonge, werkende inwoners over te halen om in de gemeente te komen wonen’.

Economische meerwaarde groen

Ook Brunssum ziet de economische meerwaarde van groen en behaalde daardoor het themacertificaat ‘Groen en Economie’ van Entente Florale. De jury oordeelde, zo citeert Vitale Groene Stad: ‘In Brunssum is een sterk bewustzijn dat een groene woonomgeving helpt bij de vestiging van bedrijven’. Zo wil de stad Nature Wonder World oprichten, ‘een groen themapark dat de regio ondanks de stevige vergrijzing weer op de kaart moet zetten en voor een flinke economische impuls moet zorgen’.

Groen-stedelijke opleidingen

Economie is ook een belangrijk thema in de opleidingen die hogeschool CAH Vilentum Almere aanbiedt en gericht zijn op een groene, duurzame toekomst van steden. Vitale Groene Stad: ‘Hierbij staan natuur en gezondheid in relatie tot verdienmodellen in het stedelijk gebied centraal’. Het artikel over de opleidingen (Groene Stedelijke Ontwikkeling en Toegepaste Biologie) opent met de opmerking dat voor het eerst in de geschiedenis meer mensen in de stad dan op het platteland wonen. Dinand Ekkel, lector Natuurlijk en Gezond Samen-Leven, gaat in het artikel in op deze ontwikkeling en vertelt hoe de hogeschool daarin acteert.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(1)