Nieuws

Geef je ogen de kost: klauwprobleem zó ontdekt

Elf procent van de koeien wordt afgevoerd vanwege de klauwen, één op de tien loopt kreupel: volgens dierenartsen kunnen veehouders ook iets doen aan klauwgezondheid: geef je ogen de kost.

Veel koeien op een kluitje in de stal wijst vaak op een probleem elders in de stal, zoals een slecht ligbed of boxen. Aan de koe zelf is het ook vrij makkelijk te zien: beschadigde hakken, heupen of knieën.

Liever heeft een dierenarts dat dit alles voorkomen wordt. In vakblad Veehouder en Veearts geven de artsen van het eind 2013 opgerichte Nederlands Klauw Gezondsheids Centrum hun kijk op de zaken (artikel Tweedelijns klauwzorg).

Voeding overschat

Zo vindt de geïnterviewde dierenarts dat de invloed van voeding op klauwgezondheid nogal eens wordt overschat. Goede voeding wordt wel als must gezien, 'maar met een handje mineralen over het voer los je tekortkomingen echt niet op'. Gewezen wordt ook op andere belangrijkefactoren zoals de lengte van de draaicirkel en de kwaliteit van de ligbox. En niet te vergeten: van het ligbed: 'Koeien moeten minstens 12 uur en liefst meer per 24 uur liggen.

Begeleidingsplan en kappen

In het artikel wordt uitgelegd hoe de dierenartsen werken. Zo worden de bevindingen na het rondom bekappen van alle koeien in een eigen softwareprogramma ingevoerd, worden na 4 dagen de probleemgevallen opnieuw behandeld, volgt een begeleidingsplan voor de boer en wordt na 6 maanden weer bekapt.

De artsen hebben het plan om meer scholen te betrekken bij hun activiteiten door aan studenten en veehouders cursussen te gaan geven. Direct na de oprichting van het centrum verscheen ook in Veeteelt een artikel over dit initiatief, zie Klauwgezondheid kan nog heel veel beter.


(Bron foto: Thinkstock)