Nieuws

Geen carnavalsmengsel voor wilde bij en vlinder

Vanaf eind februari zijn bijen en vlinders actief. Een enkeling laat zich nu al zien. Honingbijen maak je soms blij met carnavalsmengsels, maar wilde bijen en vlinders doe je daarmee zelden plezier.

In het bericht Zaai geen carnavalsmengsel op de site Natuurbericht waarschuwt De Vlinderstichting voor de bloemenmengsels die op veel plekken worden ingezaaid: 'vaak kleurrijk en prachtig om te zien'.

Nadeel is dat veel van deze mengsels allerlei uitheemse soorten bevatten, 'die wel een mooi en kleurrijk beeld geven en soms ook wel planten bevatten waar honingbijen hun voedsel halen, maar veel wilde bijen en vlinders hebben daar bitter weinig aan'.

Specialist inheemse soort

De Vlinderstichting legt uit dat van de 350 wilde bijen in Nederland er veel specialisten zijn. Die zijn afhankelijk van enkele plantensoorten, of soms zelfs maar één soort. Vaak zijn dit inheemse planten die zelden in carnavalsmengsels zitten. 'Vlinders hebben, naast bloeiende planten waaruit ze hun brandstof halen, ook waardplanten nodig waarop ze zich kunnen voortplanten. Dit zijn ook vrijwel altijd inheemse soorten.'

Leg idylles aan

Voor inheemse plantensoorten en inheems zaad moet je aan idylles denken. Volgens De Vlinderstichting zijn deze mengsels fors duurder dan carnavalsmengsels, 'maar wel veel beter voor vlinders, bijen en andere bestuivers'. Meer over idylles, die binnenkort op diverse plaatsen in Nederland worden aangelegd door De Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV), is te vinden op de themasite Idylle van De Vlinderstichting.

Ook andere partijen zoals gemeenten en agrariërs pakken de handschoen op. De Vlinderstichting: 'Het zijn prachtige initiatieven en broodnodig, want het gaat niet goed met vlinders en bijen. Het gebrek aan voedselplanten met nectar en/of stuifmeel is een van de oorzaken van de achteruitgang van deze dieren'. Zie ook de Groen Kennisnet-dossiers Bijensterfte en/of Bijen voor meer informatie.


(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(3)