Menu
Nieuws

Geen eendagshaantje maar leghaantje

De mogelijkheden zijn er. Je hoeft eendagshaantjes in de legpluimveehouderij niet direct te doden. Je kunt ze grootbrengen tot slachtrijpe leghaan. Maar is het economisch haalbaar?

false

Publicaties

(5)