Nieuws

Geen eenduidig effect na onderzoek bokashi en compost

Handen met Grond - Julija Sapic via Shutterstock
Bron foto: Julija Sapic, Shutterstock (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Bemesting, bodemgezondheid
  • Interessant voor
    Tuinders
Bekijk de bronnen
Recent gepubliceerde onderzoeken van Crkls vind je voortaan ook op Groen Kennisnet. In begrijpelijke taal – gecombineerd met een betrouwbaarheidsscore – kom je snel te weten welk onderzoek welke impact heeft op jouw bedrijf. Wij voegen achtergrond- informatie toe: hiermee wordt het onderzoek nóg relevanter voor jouw bedrijfsvoering!
In samenwerking met

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research
Gefinancierd door: Ministerie van LNV
Betrouwbaarheidsscore: Goed

Samenvatting

De chemische, biologische en fysische eigenschappen van bokashi, maaisel en compost zijn onderzocht. Deze producten zijn op 60 plaatsen (pilots) geproduceerd. Deze producten werden vervolgens op proefvelden uitgereden waarna de grond werd onderzocht op bodemvruchtbaarheid, micro-organismen, aaltjes en maïsproductie. Door de humificatiecoëfficient te bepalen, wordt getracht de langetermijneffecten van deze producten op de bodem te bepalen.

Er is grote variatie in gebruikte bronmaterialen en methoden bij productie van bokashi, compost en maaisel. Daardoor is er geen eenduidig beeld van de kwaliteit van de producten. En er is geen goed beeld van de (langdurige) effecten op de bodem en het milieu. In dit onderzoek wordt dit nagegaan bij pilotbedrijven en in veldproeven.

Conclusies

  • Pilotbedrijven: het eerste jaar tonen in de bodem/bodemparameters nog geen significante verschillen aan.
  • Proefvelden: uit de proeven van dit jaar komt dat de toevoeging van organische stof een positieve werking heeft op het bodemleven.
  • Proefvelden: de proeven op de klei gaven een lagere opbrengst van opbrengen van de bokashi, compost of maaisel. Op zandgrond was er geen verschil met de gangbare bemesting.
  • Humificatie: de humificatiecoëfficient is bij Keurcompost 86%, bij bokashi van maaisel 70% en bokashi van blad 82%.

Wat is Crkls?

Crkls (spreek uit als cirkels) is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.
Groen Kennisnet is onderdeel van de stuurgroep Crkls en heeft nauw contact met de redactie van Crkls.