Nieuws

Geen effect zendmast op individuele bij

Individuele bijen die verblijven binnen een elektromagnetisch veld hebben dezelfde ontwikkeling, levensduur en capaciteiten als niet-blootgestelde bijen, wijst onderzoek uit. Wintersterfte op volksniveau kon niet worden getest in dit onderzoek, maar lijkt verschil op te leveren.

Van de tien volken die EMV-vrij stonden opgesteld, overleefden er negen. Van de blootgestelde volken, hadden slechts drie van de tien volken de winter overleefd.

Aanvullend onderzoek gewenst

In het rapport over dit onderzoek is te lezen dat de dode volken een hoge Varroamijt-besmetting hadden, ‘wat er op zou kunnen duiden dat dit de oorzaak was voor de sterfte’. Daarnaast bevonden de beide groepen van tien volken zich elk in een aparte kooi* op korte afstand van een UMTS-zendmast. Door ze zo samen te voegen in één ruimte, zijn de volken daarbinnen niet volledig onafhankelijk van elkaar. In onderzoekstermen waren ze ‘statitisch genest’.

In het rapport is te lezen dat aanvullend onderzoek gewenst is met het oog op het gevonden niet-toetsbare verschil in overleving van volken in de winter.

Los van de winter, kijkend naar de ontwikkeling van een volk, is er overigens geen verschil waargenomen tussen wel- en niet-blootgestelde volken. Met de ontwikkeling van een volk wordt onder meer gedoeld op de productie van broed en jonge bijen.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd op aanvraag van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s, gefinancierd door de Wetenschapswinkel (Wageningen UR) en ZonMw (programma EMV en volksgezondheid). De onderzoekers zijn afkomstig van bijen@wur (Plant Research International/Wageningen UR), CML (Leiden Universiteit) en de Afdeling Zoologie van de Karl-Franzensuniversiteit Graz (Oostenrijk).

* De niet-blootgestelde volken bevonden zich in een Faraday-kooi –een constructie die de bijen met behulp van dubbel metaalgaas afschermde van radiofrequente elektromagnetische straling. De andere groep van tien stond in een kooi van dubbel plastic gaas, waar de elektromagnetische straling ongehinderd doorheen kon gaan.


(Bron foto: Thinkstock)