Menu
Nieuws

Geen fosfaatemissie met evenwichtsbemesting

Fosfaat is een onontbeerlijke meststof, maar overdaad schaadt. Bovendien bestaat het risico dat de wereldwijde fosfaatvoorraden uitgeput raken. Wagenings praktijkonderzoek geeft inzicht in mogelijkheden om fosfaat efficiënter te gebruiken.

false

false