Nieuws

Geen invloed van strooisellaagdikte op gedrag leghennen

De dikte van de strooisellaag heeft weinig effect op het gedrag en het stofbadgedrag bij leghennen. Op een dunnere strooisellaag vertonen kippen wel een uitgesteld stofbadgedrag, maar het aantal stofbaden blijft gelijk.

In strooiselstallen voor leghennen komt de meeste ammoniak (NH3), geur en fijnstof uit de mest vermengd met het strooisel. Omdat in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gezocht wordt naar mogelijkheden om de uitstoot van ammoniak te verminderen, lijkt het zinvol te kijken naar het effect van een dunnere strooisellaag. Maar er is veel onduidelijkheid over het effect van zo'n dunnere laag op het gedrag van leghennen. Nemen kippen nog wel stofbaden? En wat is de invloed op ander gedrag?

Strooiseldiktes

In opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken voerden onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research een experiment uit met een koppel Brown Nick leghennen van een commercieel pluimveebedrijf. De kippen kregen verschillende strooiseldiktes: 2, 5 of 10 centimeter. Het rapport 'Effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen' laat zien dat er niet veel effecten zijn.

Stofbadgedrag

De onderzoekers vonden geen verschillen in frequentie en duur van het stofbadgedrag. Het tijdstip van stofbaden is wel veranderd. Daarnaast vertonen hennen op een dunnere strooisellaag minder eetgedrag rond de middag. Zij zitten en foerageren meer en lopen minder.

(Bron foto: Shutterstock)