Menu
Nieuws

Geen negatieve effecten van nieuwe oesterkweektechniek

De oesterteelt staat onder druk. Nieuwe technieken voor oesterteelt die kunnen bijdragen aan herstel van oesterproductie, zijn getest op vier locaties in de Oosterschelde. Er zijn geen negatieve effecten geconstateerd op de instandhouding van soorten en habitats in dit Natura 2000-gebied.

false