Nieuws

Geen Roundup meer op verhardingen

Professionele gebruikers mogen het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat niet meer toepassen op verhardingen. Hoveniers en groenvoorzieners zullen andere methoden moeten inzetten. Maar particulieren mogen het middel nog wel gebruiken.

Het gebruik van het chemisch onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup, om onkruiden op verharding te bestrijden, is al een tijd lang bron van discussie. Het middel zorgt voor een deel van de normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en grondwater. Om die reden maakte de overheid op 30 maart met een publicatie in het Staatsblad bekend dat professioneel gebruik van dit middel niet meer is toegestaan vanaf 31 maart.

Overschrijding

Het Staatsblad geeft een uitvoerige toelichting op de redenen voor het verbod. De overschrijding van de drinkwaternorm is de belangrijkste reden. Daarom is in het verleden het gebruik op verhardingen al ingeperkt. Zo is vanaf 2007 de toepassing van van de DOB-methode (duurzaam onkruidbeheer) verplicht gesteld. Die verplichting zorgde ervoor dat de emissie van glyfosaat enigszins teruggedrongen werd: in de periode 2004 - 2010 een reductie van 30%. De overheid vindt dat niet genoeg en wil de emissie verder terugdringen. In 2018 moet in vergelijking met 2013 een reductie van 50% gerealiseerd worden en in 2023 van 95%, zo schrijft het Staatsblad.

Toch geldt het verbod niet voor iedereen. Het verbod geldt niet voor land- en tuinbouwbedrijven die gewassen telen of voor nader omschreven omstandigheden. Het Staatsblad noemt als voorbeeld luchthavens, terreinen voor recreatieve doeleinden of sportterreinen. En er geldt geen verbod voor particuliere gebruikers.

Niet-chemische technnieken

Groenbeheerders, hoveniers en en gemeenten anticiperen al een tijdje op het dreigende verbod. Zo meldt Groen Kennisnet in een bericht van 6 februari dat zij in de weer zijn met technieken als heetwatertechniek, borstelen of vegen. De overstap van toediening van chemische onkruidbestrijding naar niet-chemische technieken en methoden kan in een aantal situaties leiden tot hogere beheerkosten voor terreinbeheerders, zo meldt het het Staatsblad. Meer informatie vind je in het dossier Onkruidbestrijding op verhardingen van Groen Kennisnet.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(8)