Nieuws

Geen verband meer tussen longontsteking en pluimveebedrijven

De nieuwste resultaten uit het meerjarig onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid van omwonenden’ laten wel een verhoogde kans op longsteking zien bij geitenbedrijven, maar niet rond pluimveebedrijven.

In het het meerjarig onderzoek naar de gezondheid van omwonenden rond veehouderijbedrijven zijn nu drie rapporten verschenen. Het eerste rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden verscheen in 2016. In 2017 verscheen een tweede rapport en in september verscheen een derde rapport. Voor dat onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsen in het oosten van de provincie Noord-Brabant en het noorden van de provincie Limburg. Daarnaast worden vragenlijsten ingevuld en resultaten van medisch onderzoek van omwonenden gebruikt.

Vaker longontsteking

In 2016 en 2017 bleek dat omwonenden in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen een verhoogd risico hebben op het krijgen van longontsteking. In het studiegebied in Noord-Brabant en Limburg werd 50 à 60% vaker longontsteking gediagnosticeerd dan in vergelijkbare delen van Nederland met minder veehouderij.

Het deelrapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III laat zien dat er nog steeds een verband is tussen een verhoogd risico op longontsteking en de nabijheid van een geitenhouderij. Maar het verband tussen het wonen in de buurt van een pluimveehouderij en een verhoogd risico op longontsteking is niet langer duidelijk zichtbaar, behalve bij bedrijven met vleeskuikens.

Pluimveehouderij

Dat er rond legpluimveebedrijven geen aantoonbaar verband is, is verrassend, stellen de opstellers van het rapport. Juist daar komt relatief veel fijnstof voor. Eerder werd wel verondersteld dat fijnstof en endotoxinen een rol zouden spelen in het voorkomen van meer longontsteking rondom pluimveehouderijen. Kennelijk was er een andere factor in het spel die in recente jaren is afgenomen. Het is daarom zinvol het voorkomen van longontsteking rondom pluimveehouderijen de komende jaren te blijven volgen.

Fijnstof

Ministers Bruno Bruins en Carola Schouten schrijven op 22 oktober in een kamerbrief dat de resultaten van het onderzoek geen aanleiding geven om het beleid te wijzigen om de uitstoot van fijnstof rond pluimveehouderijen te verminderen. Naar verwachting wordt het meerjarig onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden in 2021 afgerond.

(Bron foto: Shutterstock)