Nieuws

Geen verhoging stikstofgebruiksnormen op lössgronden

Bron foto: Kim Willems (iStock)
Samenvatting
  • Regio
    Limburg
  • Onderwerp
    Akkerbouw, nitraatrichtlijn
  • Interessant voor
    Akkerbouwers, melkveehouders
Bekijk de bronnen
Recent gepubliceerde onderzoeken van Crkls vind je voortaan ook op Groen Kennisnet. In begrijpelijke taal – gecombineerd met een betrouwbaarheidsscore – kom je snel te weten welk onderzoek welke impact heeft op jouw bedrijf. Wij voegen achtergrond- informatie toe: hiermee wordt het onderzoek nóg relevanter voor jouw bedrijfsvoering!
In samenwerking met

Onderzoeksinstituut: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Opdrachtgever: Ministerie LNV

Betrouwbaarheidsscore: Zeer betrouwbaar

Samenvatting

In het project ‘Slim Bemesten’ (2015-2021) werkten 24 rundveehouders en akkerbouwers in Zuid-Limburg samen om een slimme manier van bemesten te vinden die maatwerk bood en toch voldeed aan de doelstelling van de Nitraatrichtlijn. Maatwerk is nodig vanwege de specifieke omstandigheden op de lössgronden. Binnen dit project en het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) is voor dit doel het Nitraatuitspoelingsmodel Zuid-Limburg ontwikkeld. Het RIVM is gevraagd door LNV om de modeluitkomsten te vergelijken met meetresultaten op nitraatuitspoeling.

Conclusie

Het verzoek vanuit het project ‘Slim Bemesten’ in Zuid-Limburg om löss als een aparte grondsoort in het mestbeleid te behandelen, is niet gehonoreerd. De reden is dat de gemiddelde nitraatconcentratie in het bodemvocht (dat uitspoelt) nog steeds hoger is dan de norm van maximaal 50 mg nitraat per liter. Dit gebeurt ondanks de relatief hoge stikstofopname in lössgronden. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft daarom geadviseerd om het huidige onderscheid tussen löss- zand-, klei- en veengronden te handhaven.

Wat is Crkls?

Crkls (spreek uit als cirkels) is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.
Groen Kennisnet is onderdeel van de stuurgroep Crkls en heeft nauw contact met de redactie van Crkls.