Nieuws

Gegevens koe pas bruikbaar na vertaalslag

Sensortechnologie levert melkveehouders een schat aan data over hun koeien. Maar zonder vertaling naar een concreet advies is die informatie zinloos. Het gebruik van de beschikbare gegevens kan beter.

Dat is de conclusie van het artikel Datastroom vraagt vertaalslag naar veehouder (Veeteelt, 5 2014). Technisch kan er al veel. Zo zijn de laatste jaren sensoren in opmars die de veehouder draadloos en realtime voorzien van allerlei gegevens over de koe; over haar activiteit, temperatuur en vreetgedrag.

Die data moeten echter wel worden omgezet in informatie waar de veehouder iets mee kan, zegt Bert Ipema van Wageningen UR in het artikel. ‘Managers willen er alleen op geattendeerd worden als ze in actie moeten komen.’ Denk aan een signaal als een koe klaar is om geïnsemineerd te worden, of een waarschuwing als zij moet afkalven.

Koppelen gegevens

Aan software die de gegevens van sensoren kan omzetten naar een gericht advies is volgens het artikel dan ook een wereld te winnen. Door de beschikbare data beter te analyseren en te koppelen aan onderzoekskennis, ‘kunnen we, ook zonder nieuwe techniek, al heel veel te weten komen over de gezondheid en het gedrag van koeien’, zegt onderzoeker Kees Lokhorst. Melkveehouder Robert Bakker geeft daarvan een voorbeeld voor het bepalen van de optimale krachtvoergift per koe: ‘Door het combineren van gegevens over lactatiestadium, melkproductie en gewichtsverloop zou dat heel goed volledig geautomatiseerd kunnen worden.’

Platform

Slimmer gebruikmaken van de data van sensoren is een van de doelstellingen van het Smart Dairy Farming, waar onder meer FrieslandCampina, CRV en Wageningen UR in samenwerken. Onderdeel is het ontwikkelen van een platform van waaruit alle data van een bedrijf kunnen worden ontsloten. De veehouder kan zijn dierenarts of veevoeradviseur laten meekijken via zo’n platform.

Meetinstrumenten

Het artikel belicht verschillende voorbeelden van sensortechnologie die beschikbaar zijn voor de melkveehouderij. Daaronder bewegingssensoren voor tochtdetectie, meetinstrumenten in een oormerk die temperatuur en activiteit meten, en een analyse-instrument voor in de melkstal of robot dat vier stoffen in de melk meet. Dit ‘automatisch laboratorium’ kan bijvoorbeeld een naderende uierontsteking signaleren op basis van een gemeten enzym in de melk.


(Bron foto: Thinkstock)