Nieuws

Gehalte zout in aantal producten flink gedaald

Het gemiddelde keukenzoutgehalte is in 2013 in de productgroepen brood, kaas en conserven significant gedaald ten opzichte van 2011. Er zijn ook productgroepen 'die achterblijven in zoutverlaging'.

Dit stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op basis van onderzoek onder 1097 producten naar het keukenzoutgehalte. Tabellen met alle resultaten/gewichtspercentages uit het onderzoek zijn terug te vinden in het NVWA-rapport Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen 2013.

De groepen die, zogezegd, achterblijven zijn diepvriessnacks, kant- en klaarmaaltijden, sauzen, soep en vleeswaren. Productgroepen waarbinnen ten opzichte van 2011 wel een afname is gemeten, zij het niet significant zoals bij brood, kaas en conserven, zijn chips & zoutjes en koek & banket.

(Wettelijke) normen

Binnen de groepen zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. Zo scoren niet alle producten binnen de broodgroep goed. Eén wit brood en drie stokbroden overschreden bijvoorbeeld de zoutnorm, waarbij de feiten gebieden te zeggen dat alleen voor brood een wettelijke norm geldt (Warenbesluit Meel en Brood). Verder benoemt de NVWA alleen 'normen' betreffende conserven. Zo hebben de CBL, FNLI en VIGEF* samen maximale normen opgesteld waaraan de zomeroogst van enkelvoudige producten van alle huis- en A-merken (pot en/of blik) in 2011 zouden moeten voldoen.

Positieve uitschieters

In de samenvatting ook extra aandacht voor A-/huismerken. Zo blijken A-/huismerksoepen door de jaren heen minder zout te bevatten dan B-merken, met als aantekening dat de grootste afname in zout sinds 2011 gerealiseerd wordt in de B-merk soepen: 14,3%. Andere significante dalingen in productsoorten zijn gemeten bij: brie, bruinbrood meergranen, bruinbrood, volkoren, bruine bollen, chips naturel, bruine bonen, kaas 20+ 30+ 48+ jong, kaas 48+ belegen/jong belegen/oud, maïs, sperziebonen, volkorenbiscuit, witbrood Casino, witbrood Tijger, witbrood kadetjes en wortelen.

Gezondheid en bloeddruk

Verder constateerde de NVWA dat het etiket vaak niet aangepast wordt als het zoutgehalte in het product is verlaagd. Ook merkte de organisatie op dat op ongeveer driekwart van de geanalyseerde producten het zoutgehalte vermeld wordt.NVWA: 'Fabrikanten zijn (nog) niet verplicht om het zoutgehalte op hun producten te vermelden'.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt aan zoutreductie in levensmiddelen (Landelijke nota gezondheidsbeleid, Gezondheid dichtbij). NWVA: 'Een te hoge zoutinneming vergroot namelijk het risico op het ontstaan van verhoogde bloeddruk en als gevolg daarvan cardiovasculaire ziekten. In Nederland heeft de levensmiddelenindustrie aangegeven het zoutgehalte in bewerkte levensmiddelen geleidelijk te verlagen'.

* CBL: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (branchevereniging supermarkten), FNLI: Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie en VIGEF: Vereniging van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie


(Bron foto: Thinkstock)