Nieuws

Geintegreerde bestrijding van mijten in azalea

Verschillende mijtensoorten veroorzaken schade in azalea's. Omdat ze lastig te bestrijden zijn, zoeken onderzoekers naar andere aanknopingspunten zoals de inzet van roofmijten en versterking van de plantweerbaarheid.

Azalea's worden aangetast door diverse mijtensoorten zoals spintmijten, weekhuidmijten en galmijten Vooral de weekhuidmijten veroorzaken veel schade. Die mijten zijn zo klein dat je ze met het blote oog niet ziet. Wil je ze aantonen, dan moet je monsters nemen. Pas na microscopisch onderzoek kun die mijten op naam brengen.

Onderzoekers van het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) namen monsters bij verschillende azaleakwekers om in beeld te brengen om welke mijten het gaat. Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening bericht erover in het artikel 'Toepassen van IPM-strategieën om plaagmijten te bestrijden in azalea'.

Weekhuidmijten

De meest voorkomende soorten zijn de begoniamijt (Polyphagotarsonemus latus) en de cyclamenmijt (Phytonemus pallidus). Juist van deze soorten is bekend dat ze veel schade veroorzaken op azalea. Andere soorten die aangetroffen werden, zijn Tarsonemus confusus, Tarsonemus bilobatus en Xenotarsonemus spp. Maar deze soorten richten niet zo veel schade aan.

Roofmijt

Om mogelijkheden te vinden die schadelijke mijten te beperken, zijn proeven uitgezet met de roofmijt Amblyseius swirskii als bestrijder van de begoniamijt. Uit proeven blijkt dat deze roofmijt in staat is de weekhuidmijtenaantasting te voorkomen en te onderdrukken.

Plantweerbaarheid

Omdat de onderzoekers ook wilden weten wat het effect is van de mijtenaantasting op de plantweerbaarheid, hebben ze de niveaus van stressgerelateerde hormonen zoals salicylzuur en jasmijnzuur gemeten. Van die hormonen is bekend dat ze de plantweerbaarheid kunnen versterken. Uit de proeven bleek dat bij voor mijten gevoelige planten de salicylzuurconcentraties stijgen bij aantasting.

(Bron foto: Pixabay)