Menu
Nieuws

Geïntegreerde gewasbescherming in bieten

Met een geintegreerde aanpak kun je het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in suikerbieten beperken. Bij onkruidbeheersing gaat het daarbij om de combinatie van een LDS-techniek met mechanische onkruidbestrijding.

false