Nieuws

Geitenhouders ervaren toenemende werkdruk

Veel geitenhouders ervaren een toenemende werkdruk door een groeiend aantal administratieve werkzaamheden. Maar de meeste uren op een melkgeitenbedrijf worden besteed aan het melken.

Op de meeste bedrijven van de 110 bedrijven die vakblad Geitenhouderij enquêteerde wordt zo'n 25 tot 40 uur per week besteed aan het melken. Sommige bedrijven (19%) hebben er wel 60 of meer uur voor nodig. En 18% besteedt minder dan 25 uur aan het melken.

Enquête

Om inzicht te krijgen in de arbeidsdruk en tijdsindeling van het werk, voerde Vakblad Geitenhouderij een enquête uit onder melkgeitenbedrijven. 10 respondenten vulden de enquête in. Uit het artikel 'Arbeid adelt of van hard werken is nog nooit iemand ...' waarin het vakblad aandacht besteedt aan die enquête, blijkt dat wat meer kleine bedrijven hebben deelgenomen die een relatief hoge productie realiseren. Iets minder dan de helft, 45% van die bedrijven heeft tussen de 0 en 500 melkgeiten, 19% heeft tussen de 500 en 800 melkgeiten en 25% tussen de 800 en 1200 melkgeiten. Een klein percentage (11%) heeft meer dan 1200 melkgeiten.

Melken en voeren

Het melken kost op vrijwel alle bedrijven veel tijd. Op 83% van de bedrijven melkt het bedrijfshoofd zelf. 57% van de bedrijvsen schakelt er personeel voor in. En ook de partner (38%) en overige gezinsleden (25%) helpen vaak bij het melken.

Het voeren en alle bijkomende werkzaamheden kost op 68% van de bedrijven 0 tot 25 uur per week. 29 % zegt er 25 tot 40 uur per week mee bezig te zijn en 2% van de bedrijven besteedt 40 of meer uur per week aan het voeren. Meestal wordt er met de hand gevoerd (31%) of met een trekker met voermengwagen (36%). 8% van de bedrijven zegt de geiten automatisch te voeren.

Personeel

Ongeveer de helft van de geënquêteerde bedrijven werkt met personeel. Als er personeel is, worden de medewerkers vaak ingezet tijdens het melken of voeren. Een meewerkende partner is vaker betrokken bij het lammerenproces, diergezondheidswerkzaamheden en bij de verzorging van opfokdieren.

Uit het artikel blijkt dat geitenhouders het lastig vinden goed en gemotiveerd personeel met een juiste werkmentaliteit te vinden. Bedrijven vinden personeel vaak via de agrarische bedrijfsverzorging. Om goed personeel te houden, komt het vakblad in het artikel nog met enkele tips: Zorg dat je een goede werkgever bent, maak het werk aantrekkelijk en geef voldoende begeleiding.

Werkdruk

Veel geitenhouders zeggen dat de arbeidsdruk toeneemt. Dat komt onder meer door de toenemende administratieve werkdruk vanwege regelgeving of de groei van het bedrijf. Als mogelijkheden voor werkdrukverlichting noemen de geitenhouders het uitbesteden van werkzaamheden of automatisering van het voeren.

(Bron foto: Shutterstock)