Nieuws

Geitenzuivel in de lift

Het gaat goed met de Nederlandse geitenzuivel. Zowel het aantal geiten als de melkproductie per geit nam toe.

Volgens het rapport ‘Op koers naar een lang houdbare geitenzuivel-keten’ van ABN Amro groeit de markt voor Nederlandse geitenzuivel. Hoewel Nederland een bescheiden geitenstapel heeft, is het door de hoge productiviteit qua melkproductie de vierde speler in de EU. En het enige land dat structurele groei vertoont. De zuivelproductie groeide volgens de raming van de bank in 2014 met 12 procent tot 267 miljoen kilogram. Het aantal geiten nam met 6,7 procent toe en de melkproductie per geit met ruim 5 procent.

Schaalvergroting

Hoewel het aantal bedrijven met melkgeiten in Nederland vorig jaar daalde met 5,5 procent tot 495 bedrijven, groeide het aantal melkgeiten met bijna 7 procent tot 296.000 dieren. Daarmee zet de schaalvergroting van de afgelopen jaren door en komt het gemiddelde aantal melkgeiten per bedrijf op 598 melkgeiten per bedrijf. Volgens het rapport heeft ongeveer een derde van het totale aantal bedrijven zich gespecialiseerd in melkgeiten houden op gangbare wijze. Vaak houden ze 800 tot 2000 geiten. Daarnaast zijn er zo’n 50 grotere biologische bedrijven actief; zij houden meestal 400 tot 800 geiten. Het aandeel biologische bedrijven is met 17 procent hoog in vergelijking met andere agrarische sectoren.

Groei

Nederlandse geitenzuivel wordt grotendeels geëxporteerd en bestaat vooral uit kaas. De markt voor zowel kaas, vloeibare producten als melkpoeders groeit. Op basis van gesprekken met Nederlandse verwerkers verwacht de bank dat de markt voor Nederlandse geitenzuivel de komende jaren groeit met 3 tot 5 procent per jaar. De sector heeft twee sterke troeven: de geit is aaibaar en het product gezond. Dit sterke imago is het volgens de bank waard om in te investeren. Daarbij produceert een verhoudingsgewijs groot deel van de sector op biologische wijze en levert daardoor een goede bijdrage aan het imago van de gehele sector. Ook ziet de bank kansen in de synergie tussen gangbaar en biologisch op het gebied van kennisuitwisseling.


(Bron foto: Pixabay)