Nieuws

Gekiemd graan als veevoer

Bij het kiemen van granen wordt zetmeel omgezet in suiker en verandert de samenstelling van eiwitten waardoor de voedingswaarde verbetert. Gekiemd graan kun je inzetten als veevoer. Een kiemrad maakt het kiemproces makkelijker.

Wereldwijd zijn ervaringen opgedaan met het voeren van gekiemde granen aan vee, schrijft vakblad Ekoland. Daarom hebben onderzoekers van het Louis Bolk instituut, in samenwerking met ondernemers gekeken naar de mogelijkheden om gekiemd graan te voeren in het rantsoen van melkvee en pluimvee.

Kiemproces

Bij het kiemen van granen wordt zetmeel omgezet in suikers en verandert de samenstelling van het eiwit. De wateroplosbaarheid van eiwitten kan door het kiemproces verbeteren en de lysineconcentratie neemt toe. Bovendien kan de beschikbaarheid van mineralen en de concentratie van vitamines verbeteren door de activering en productie van enzymen. Maar het kiemen van granen is een bewerkelijk proces. Door de inzet van een kiemrad kun je het kiemproces van granen beter sturen, zo is te lezen in het artikel 'Ervaringen met het kiemrad'.

Kiemrad

Granen kiemen al bij lage temperaturen, vanaf 3 tot 5°C. De optimale temperatuur voor kieming ligt tussen de 20 en 30°C. Je kunt de zaden laten kiemen in bakken. In veel landen werken ze met het zogenaamde 7-dagensysteem. Om schimmelvorming te voorkomen moet je de zaden regelmatig keren. Om arbeidsinzet te besparen en het risico op schimmelvorming te beperken is in Oostenrijk een kiemrad ontwikkeld, een soort wasmachinetrommel waarin granen kunnen kiemen terwijl ze regelmatig gekeerd worden.

Minder uitval

Voor het onderzoek naar de voederwaarden, voerden twee melkveehouders per koe circa 0,8 tot 1 kilo gekiemd graad in een rantsoen van maïs en graskuil. Ze zagen weinig effect op de melkproductie of diergezondheid. Een biologische pluimveehouder, die 18% gekiemd graan aan het rantsoen toevoegde, zag wel resultaat: Hij zag de uitval in de afdeling met kiemgranen halveren van circa tien naar vijf dieren per week.

(Bron foto: Veganbaking.net from USA [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons )

Links

(2)