Nieuws

Gekuild gerst als veevoer

Gerst ingekuild als hele plant blijkt goed veevoer. De voederwaarde van dit gewas als geheleplantsilage doet weinig onder voor snijmaïs. Met gerst als tweede gewas naast maïs voldoe je aan de EU-eisen voor vergroening.

In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie, zoals dat nu geldt, moet je als agrarisch ondernemer voldoen aan de vergroeningseisen. zo moet je - als je meer dan 10 hectare bouwland hebt- doen aan gewasdiversificatie. Heb je meer dan 15 hectare  bouwland dan moet je 5% inzetten voor ecologisch aandachtsgebied. Voor een rosékalverbedrijf dat tot nu toe alleen maïs teelde, betekent dit dat er een tweede gewas moet komen. In het artikel 'Geheleplantsilage gerst doet weinig onder voor snijmaïs' laat vakblad VeeteeltVlees zien dat je met gerst een goed tweede gewas hebt.

Voederwaarde

Als je gerst als gehele plant gehakseld inkuilt, dus inclusief het stro, blijk je een goed product te krijgen met een opbrengst van zo'n 11 ton droge stof (ds) per hectare. Deze geheleplantsilage of gps kun je maar in een korte periode toepassen. Analyse van het product bij de rosémester die in dit artikel uitgelicht wordt, laat zien dat het product een goede voederwaarde heeft: Het drogestofgehalte is 43,1%. Per kilo ds bevat het product 83 g ruw eiwit, 27 g ruw vet, 206 g ruwe celstof, 56 g ruw as, 266 g zetmeel en 861 vevi. Het product bevat veel meer vevi (voedereenheid vleesvee intensief) en zetmeel dan stro en doet daarin weinig onder voor snijmaïs, aldus het vakblad.

(Bron foto: Shutterstock)