Menu
Nieuws

Gekuild gerst als veevoer

Gerst ingekuild als hele plant blijkt goed veevoer. De voederwaarde van dit gewas als geheleplantsilage doet weinig onder voor snijmaïs. Met gerst als tweede gewas naast maïs voldoe je aan de EU-eisen voor vergroening.

false