Nieuws

Geluk in een rustgevende en natuurlijke omgeving

Onze omgeving bepaalt hoe gelukkig we ons voelen. Mensen zijn gelukkiger wanneer ze buiten zijn in een natuurlijke omgeving zo blijkt uit onderzoek onder gebruikers van de HappyHier app. Het positieve effect is groter wanneer de omgeving als rustgevend of boeiend wordt ervaren.

Uit geluksonderzoek is bekend dat onze omgeving deels bepaalt hoe gelukkig we ons voelen, maar er is niet zo veel bekend over de factoren die bijdragen aan dat geluksgevoel onder Nederlanders. Op welke plekken voelen ze zich het gelukkigst? Zijn we gelukkiger op het platteland, op de heide of in het bos?

Om die vragen te beantwoorden voerden onderzoekers van Wageningen University & Research tussen mei en juli 2016 een onderzoek uit met hulp van de app 'HappyHier'. De mensen die die app op hun smartphone installeerden kregen een paar keer per dag de vraag aan te geven hoe gelukkig ze zich voelen.

Vragenlijsten

Tussen 1 mei tot 28 juli 2016 hebben 4318 mensen die app gebruikt en minstens een keer een locatievragenlijst ingevuld, zo blijkt uit het rapport 'HappyHier: hoe gelukkig is men waar?' Gemiddeld vulden de deelnemers per persoon 25 vragenlijsten in. Uit de rapportage blijkt vrouwen en hoger opgeleiden een belangrijk deel uitmaakten van de deelnemersgroep.

Natuurlijke omgeving

Uit het onderzoek blijkt dat mensen zich gelukkiger voelen in een omgeving die overwegend natuurlijk is dan in een bebouwde omgeving. En van die natuurlijke omgevingen scoren met name de kust en in lage natuurlijke vegetaties zoals heide en natuurlijk grasland hoog. Bos en waterrijke omgevingen volgen op enige afstand. Nog lager scoren agrarische gebieden en groene recreatiegebieden, maar mensen voelen zich daar nog altijd gelukkiger dan in een bebouwde omgeving.

Welbevinden

Op grond van de beoordelingen concluderen de onderzoekers dat de omgeving een positiever effect heeft naarmate die als rustgevend of boeiend ervaren wordt Met de resultaten hopen de onderzoeken meer inzicht krijgen inde betekenis van de inrichting van de leefomgeving voor het welbevinden van burgers. Zo kun je bij besluiten over investeringen in de leefomgeving de effecten op het welbevinden van mensen beter wegen.

(Bron foto: Thinkstock)