Nieuws

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van dierenwelzijn

Op 13 oktober vond in Utrecht de vierde conferentie Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid plaats. De 133 deelnemers kregen een gevarieerd programma aangeboden waarin handvatten werden geboden om lokaal bij te dragen aan verbetering van dierenwelzijn.

Een kwestie van beschaving

De speciale wetgeving die wij in Nederland hebben voor dierenbescherming zou een aanwijzing kunnen zijn dat ons beschavingsniveau stijgt aldus dagvoorzitter Jan Terlouw in zijn inleiding op het dagprogramma. Tegelijkertijd moeten we er ons van bewust zijn dat met het toenemen van onze kennis en macht onze verantwoordelijkheid ook toeneemt. Het is belangrijk dat ook op gemeentelijk niveau, als het gaat om dierenwelzijn, steeds weer de balans wordt gezocht tussen ethiek, politiek en wettelijke mogelijkheden.

Invloed van gemeenten op dierenwelzijn

De waarnemend directeur Agroketens en Visserij van EL&I, Henry Kool, hield zijn publiek voor dat dierenwelzijn een belangrijke rol speelt in het overheidsbeleid. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen via ruimtelijke ordeningsmaatregelen en het goed regelen van vervoer en opvang van gevonden dieren. Ook bij psychosociale problemen van eigenaren die kunnen leiden tot verwaarlozing van dieren kan een integrale aanpak op gemeentelijk niveau leiden tot verbeteringen.

Samenwerking, onderwijs, overheid en dierenbescherming

Lector Welzijn van Dieren, Hans Hopster, presenteerde een aantal grafieken over de deelname aan de conferentie. Daaruit bleek onder meer dat de helft van de 66 wethouders met dierenwelzijn in hun portefeuille aanwezig was op de bijeenkomst. Verder waren er veel beleidsmedewerkers en gemeenteraadsleden. Verder benadrukte hij het belang van natuureducatie, met daarbij aandacht voor dierenwelzijn, voor de ontwikkeling van verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen. Zijn boodschap aan de gemeenten was: koester de kinderboerderijen. Hans Hopster besloot zijn inleiding met een oproep samenwerking te zoeken met het onderwijs. Het lectoraat Welzijn van Dieren van Hogeschool van Hall Larenstein wil graag met belangstellende gemeenten en andere organisaties een dierenwelzijnsnetwerk opzetten. Via de KIGO subsidieregeling zal hier, bij voldoende belangstelling voor samenwerking, aanvullende financiering aangevraagd worden.

Het belang van spel voor dieren

Professor Loek Verschuren hield een inspirerende lezing over het belang van spel voor de ontwikkeling en het welzijn van dieren. De mogelijkheid om te spelen bevordert bij dieren de groepssamenhang, de cognitieve ontwikkeling van dieren, bevordert aanpassingsvermogen, vermindert stress en bevordert overlevingskansen. Kortom; spel is voor veel dieren cruciaal voor het dierenwelzijn.

Dierenpolitie en 144 red een dier

Okke van Gelder, projectleider dierenpolitie, van de KLPD en Jochem Pleijsier, onder meer projectleider dierenhulp bij het ministerie van EL&I, gaven een overzicht van de ontwikkelingen bij de bestrijding van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Na de conferentie was hierover uitgebreide berichtgeving vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Workshops

Gedurende het middagprogramma waren er verschillende workshops. Onderwerpen waren: diervriendelijk inrichten in gemeenten, vormen van een regionaal atelier dierenwelzijn, ontwikkelen van gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid, verwaarlozing van landbouwhuisdieren en hoe dit aan te pakken, en diervriendelijke ruimtelijke ordening en paarden. Meer hierover in het uitgebreide verslag van de conferentie en op de website http://www.registratieplatform.nl/dierenwelzijn.


Een uitnodiging van de Dierenbescherming

In zijn slotwoord gaf voorzitter Frank Dales van de de Dierenbescherming aan dat zijn organisatie graag op gemeentelijk niveau wil samenwerken om het welzijn van dieren te verbeteren. Als partner van gemeenten denkt de Dierenbescherming als professionele organisatie kwalitatief goede diensten te kunnen leveren.

De organisatoren van de conferentie; Dierenbescherming, Lectoraat Welzijn van Dieren van Hogeschool van Hall Larenstein en EL&I kijken terug op een geslaagde en met gemiddeld een 7.7 (2010: 7.2) door de deelnemers goed gewaardeerde dag. Er wordt naar gestreefd de inmiddels ontstane traditie van deze dierenwelzijnsconferenties voort te zetten met een conferentie in 2012.(Bron foto: Hogeschool VHL)