Nieuws

Genenbankcollectie van het Nederlands Trekpaard aangevuld

De genenbankcollectie is uitgebreid met 19 donorhengsten en 359 inseminatiedoses. Het sperma wordt opgeslagen in vloeibare stikstof als “verzekering” voor de lange termijn en ter ondersteuning van de in stand houding van het ras.

Het uitbreiden van de genenbankcollectie met sperma van meer Nederlandse Trekpaardhengsten was één van de adviezen uit het onderzoek dat het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) eerder uitvoerde. Dit om de genetische diversiteit binnen het ras voor de lange termijn veilig te stellen.

Selectie van hengsten

Op basis van stamboominformatie van de huidige fokpopulatie, en van de hengsten waarvan reeds sperma is opgeslagen in de genenbank, werden dekhengsten geselecteerd die interessant zijn voor uitbreiding van de genenbankcollectie. Een optimale collectie bevat hengsten die de gehele diversiteit die aanwezig is in het ras representeren, en die zo min mogelijk aan elkaar verwant zijn. De eigenaren van de geselecteerde dekhengsten werden benaderd via de Koninklijke Vereniging “Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger” (KVTH), het stamboek in Nederland waar de Nederlandse Trekpaarden worden geregistreerd.

Huidige genenbankcollectie

De genenbankcollectie bestaat na de uitbreiding uit 47 donorhengsten en 801 inseminatiedoses (zie de database van de genenbank voor landbouwhuisdieren). Er zijn nog onvoldoende inseminatiedoses beschikbaar om het ras opnieuw mee op te bouwen in het geval het zou uitsterven. Toekomstige vervolgacties om de genenbankcollectie uit te breiden zijn daarom gewenst.

Inzet sperma uit genenbank

CGN kan gericht sperma uitgeven ter ondersteuning van fokprogramma’s van bedreigde rassen of voor onderzoeksdoeleinden. Materiaal uit de genenbank kan worden ingezet wanneer de genetische variatie in een populatie kleiner wordt of voor het toevoegen van unieke genen. Bij uitgifte worden de gemaakte afspraken met de eigenaar van de hengst gerespecteerd en wordt het stamboek of de rasvereniging geraadpleegd. Als er commercieel nog sperma beschikbaar is van een dekhengst, wordt er geen materiaal uit de genenbank uitgegeven. In het geval van een onderzoeksvraag worden externe adviseurs van het CGN eerst geconsulteerd.

(Bron foto: CGN)