Nieuws

Genetisch natuurlijke soja van eigen bodem

Met Nederlandse soja kan ons land niet 'concurreren tegen de bulkproductie uit Latijns-Amerika'. Niches zijn er wel, bijvoorbeeld als het gaat om niet genetisch gemodificeerde soja.

Ruud Timmer van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) vertelt in de septemberuitgave van Resource dat meer dan 80% van de soja in de wereld een genetisch gemodificeerd organisme (gmo) is. Niches waar Timmer aan denkt zijn biologische boeren die zelf soja verbouwen voor hun dieren of 'gmo-vrije' soja voor menselijke consumptie.

Op de poster Soja - Glycine Max over de plant/boon staat dat het gewas ook toegepast kan worden in cosmetische en biochemische producten, maar bijvoorbeeld ook als biobrandstof.

Praktijknetwerk

In het Resource-artikel (Soja van eigen bodem is kansrijk) wordt stilgestaan bij de inspanningen die zijn geleverd om soja te verbouwen in Nederland. Zo hebben ongeveer 35 Nederlandse akkerbouwers dit jaar een areaal met soja ingezaaid van diverse rassen. Ze maken deel uit van een praktijknetwerk. Hierover is ook de poster Praktijknetwerk: Soja van eigen bodem verschenen. Op de poster worden nog de voorwaarden genoemd om te komen tot een 'concurrerend saldo'.

Sojaverbruik

Het Resource-artikel maakt duidelijk hoe lastig dit saldo te bereiken is: 'Afgelopen seizoen werd 100 hectare met soja bebouwd in Nederland. Ter vergelijking: de Nederlandse diervoederindustrie gebruikte vorig jaar 700 duizend ton soja, waarvoor 780.000 hectare nodig is in landen als Brazilië, becijferde het LEI deze week'. Zie het rapport Sojaverbruik in de Nederlandse diervoederindustrie 2011-2013 voor alle gegevens.

Uit een eerder artikel op Groen Kennisnet wordt eveneens duidelijk dat vooralsnog geen duurzaam -Europees- alternatief voor de (gmo) bulkimport te verwachten is. Zie: Europese soja nog geen duurzaam alternatief.