Nieuws

Gentech tegen Phytophthora

Biotechnologie of gentech kan zorgen voor een duurzame oplossing in de strijd tegen aardappelziekte. Maar hoe zit het met de maatschappelijke acceptatie? Stof voor discussie, ook in groen onderwijs.

Hoe kun je met genetische modificatie van aardappelen als strijd tegen phytophthora een duurzaam alternatief bieden voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in aardappelen? En hoe reageert de maatschappij op deze toepassing van gentech? Ondezoeker Bert Lotz, onderzoeker bij Plant Research International (PRI), zorgde op 19 juni voor een interessante bijdrage tijdens de Studiedag Gewasbescherming in Dronten. 'Interessant' en 'verrassend' was het oordeel van de ruim 40 docenten die deelnamen aan deze studiedag.

Discussie

De aardappelziekte, veroorzaakt door de schimmel Phytophthora infestans is een lastig te bestrijden ziekte. Plantenveredelaars zoeken al jaren een oplossing voor dit probleem door resistentieveredeling, helaas met weinig resultaat. Daarom startte Wageningen UR (University & Research centre) in 2006 in opdracht van het Ministerie van LNV een tienjarige onderzoekproject DuRPh (Duurzame Resistentie tegen Phytophthora). Doel van dit project is reistente rassen te maken door het inbouwen van resistentiegenen. Maar gentech roept ook discussie op.

Om leerlingen kennis te laten maken met biotechnologie, zodat ze een afgewogen mening kunnen vormen, is in 2012 onder leiding van Greet Blom van Plant Research International en Jeroen Sijbers van het Bètasteunpunt Wageningen een lespakket 'Battle of the Genes' voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld.

opy

Het lespakket voor voortgezet onderwijs is gratis beschikbaar. Voor eventuele aanvullende informatie, ondersteuning of mogelijk een gastles, kun je contact opnemen met Bert Lotz.


(Bron foto: Beeldenbank gewasbescherming)