Nieuws

Gescheperde schaapskuddes in modern jasje

Gescheperde schaapskuddes zijn kuddes die worden gehoed door een herder met honden. Het in mei 2014 gestarte praktijknetwerk wil schaapherders professionaliseren en online ondersteunen.

Gescheperde kuddes waren tot 150 jaar geleden regelmatig te zien in verschillende gebieden in Nederland. Door de opkomst van de moderne landbouw verdwenen veel gescheperde schaapskuddes uit het Nederlandse landschap, omdat het economisch niet meer rendabel was om op deze manier schapen te houden. Met het verdwijnen van de gescheperde kuddes verdwenen niet alleen een oud ambacht en cultureel erfgoed maar ook zeldzame schapenrassen en historische landschappen.

Natuurbehoud en beleving

Er zijn echter initiatieven om het ambacht van schaapherder nieuw leven in te blazen. Op verschillende plaatsen in Nederland maakt de herder een comeback en trekt weer rond met een gescheperde kudde. Het in mei 2014 gestarte praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes heeft nu een mooi vormgegeven online magazine uitgebracht. Hierin leggen schaapherders en natuurbeheerders uit welke meerwaarde gescheperde schaapskuddes bieden voor natuur- en landschapsbeheer.

Herders, honden en schapen werken niet alleen op de heide, in de duinen en op dijken, maar ook in steden en op industrieterreinen. Daarnaast trekt een schaapskudde ook toeristen, scholen en ander publiek aan met vragen over de schapen of de bijdrage aan natuurbehoud. Een moderne schaapherder moet daarom thuis zijn in schapenhouderij, biodiversiteit, natuur- en landschapsbeheer, educatie en communicatie.

Opleiding en certificering

In het praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes werken de vakgroep Schapenhouderij van LTO-Nederland, de Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders (LWPS) en de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN) samen.

Onder het motto 'Schapen voor natuur' werken zij aan een nieuwe opleiding voor schaapherder, een certificeringsprogramma voor verdere professionalisering en een online kennisbank. Zo willen zij ervoor zorgen dat gescheperde schaapskuddes ook in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan het behoud van unieke landschappen in Nederland.


(Bron foto: Thinkstock)