Nieuws

Geslaagde landelijke studiedag regioleren in Burgum

Een enthousiaste informele sfeer heerste er woensdag 4 maart in de Plaets in Burgum tijdens de landelijke studiedag regioleren die was georganiseerd door het Nordwin College.

Groei en krimp

Na de aftrap door directeur Aad van der Burg was het woord aan de Friese gedeputeerde Johannes Kramer die in zijn portefeuille dagelijks geconfronteerd wordt met uitdagingen in de regio. Groeiende bedrijven die inspelen op het afschaffen van het melkquotum, een muizenplaag, krimp, beweging voor ouderen. Allemaal vragen waar de huidige groep studenten via het concept regioleren ook mee in aanraking kan komen.

Dat studenten daar op een geheel eigen wijze invulling aan geven werd de rest van de dag steeds duidelijker. ’s Ochtends presenteerden studenten een model van visdiefjes. Die modellen dienen hun levende soortgenoten in Leeuwarden te verleiden om hun nest voortaan op het VHL gebouw te vestigen.

Slangen tegen muizen

Veel interactie ook tijdens de presentatie van studenten van Terra. Er worden reptielen en andere dieren meegenomen voor educatieve lessen op basisscholen. Gedeputeerde Kramer zag in de slangen een oplossing voor zijn muizenprobleem. Het gaat helaas niet lukken gaven de jongens terug. Die weilanden zijn niet het natuurlijk biotoop voor adders en ringslangen.

Later op de dag waren er nog diverse andere workshops: inhoudelijk over de rol van de coaches in dit proces door begeleiders van het APS, maar ook meer praktijkvoorbeelden. De dag werd afgesloten met een spontaan geschreven gedicht door de studenten die al de hele dag actief betrokken waren bij het programma. Geen lang verhaal, maar in de vorm van een gedicht. Ruim 100 aanwezigen uit het hele land hebben een prachtige dag gehad waarin veel informatie is uitgewisseld.

Ode aan de coaches

Lieve coaches en docenten,

Een saai verhaal is geen gezicht, dus vandaar een leuk gedicht.
Ons 1,5 uur in ons uppie laten hier, daaraan beleven we heel veel plezier!
Dit zouden jullie wel een vaker mogen doen, en we beloven, we houden ons fatsoen.
We kunnen namelijk prima zelfstandig werken, zoals jullie aan dit gedicht zullen merken.
Coaches blijf bij je leest, de tijd van docent zijn is geweest.
We zijn groot en zelfstandig geworden, en springen zelf wel over alle horden.
Toch geef ik jullie nog een groot compliment: lieve coach, je bent leuk zoals je bent!

Richard Versluis, MBO 4 Dierverzorging Terra

De landelijke studiedag regioleren in 2016 wordt georganiseerd door Terra Groningen.

Foto: Nordwin College