Nieuws

Geslaagde studiedag Fokkerij en Genetica voor HBO- en MBO docenten

Paard in gallop
Bron foto: rihaij, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    veehouderij, fokkerij, genetica
  • Interessant voor
    docenten
Bekijk de bronnen
In de afgelopen 8 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest in de maatschappij die leiden tot meer aandacht voor klimaat en dierenwelzijn. Tegelijkertijd is in het onderzoek de selectie op DNA-samenstelling, genomic selection, ontwikkeld. Door deze ontwikkelingen zijn selectieprogramma’s en fokprogramma’s sterk veranderd. Een studiedag voor docenten is georganiseerd om nieuwe kennis samen te brengen.

Het Leerboek Fokkerij en Genetica bestaat sinds 2015. Door ontwikkelingen en onderzoek zijn selectieprogramma’s en fokprogramma’s sterk veranderd. Op 5 september zijn deze ontwikkelingen besproken met een groep docenten uit het HBO- en MBO onderwijs op een studiedag die georganiseerd is door het Breed4Food consortium. De ontwikkelingen vormen de basis voor het schrijven van een nieuwe versie van beide leerboeken in het kader van een Kennis op Maat project dat eind 2023 afgerond wordt.